Được trao quyền bởi Orange County United Way

MỚI! Giới thiệu Tín Thuế Nuôi Dưỡng Thanh Thiếu Niên Hiện tại và Trước đây

Former Foster Youth

Hiện tại hoặc trước đây bạn nuôi dưỡng con là thanh niên ở California? Nếu vậy, có một tin tuyệt vời cho bạn! Một khoản tín dụng thuế mới được gọi là Tín Thuế Nuôi Dưỡng Thanh Thiếu Niên (FYTC) đã được giới thiệu, có thể giúp bạn nhận lại hàng trăm đô la khi khai thuế.

Tín Thuế Nuôi Dưỡng Thanh Thiếu Niên (FYTC) là gì?

 FYTC là khoản tín dụng thuế của tiểu bang được tạo riêng cho thanh niên được nhận nuôi dưỡng hiện tại và trước đây ở California, có thể cung cấp thêm tối đa $1.117 mỗi năm. Nó được thiết kế để cung cấp hỗ trợ tài chính khi thúc đẩy thanh thiếu niên chuyển sang tuổi trưởng thành và độc lập.

Ai đủ điều kiện nhận Tín Thuế Nuôi Dưỡng Thanh Thiếu Niên?

Để đủ điều kiện nhận khoản tín dụng thuế hoàn lại tiền mặt này trong mùa tính thuế này, bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  1. Phải từ 18 đến 25 tuổi vào cuối năm 2023.
  2. Phải được chăm sóc nuôi dưỡng tại California từ 13 tuổi trở lên.
  3. Phải đủ điều kiện nhận the Tín Thuế Lợi Tức Tiểu Bang (CalEITC) – khoản này có thể giúp bạn được hoàn lại thêm tới $3.529 tiền mặt!

Cách yêu cầu Tín Thuế Nuôi Dưỡng Thanh Thiếu Niên

Để yêu cầu trong Tín Thuế Nuôi Dưỡng Thanh Thiếu Niên (FYTC) thật đơn giản! Tất cả những gì bạn cần làm là khai thuế. Bạn thậm chí có thể được hỗ trợ khai thuế MIỄN PHÍ với sự trợ giúp của một trong những tình nguyện viên VITA miễn phí được IRS chứng nhận của chúng tôi trực tiếp hoặc trực tuyến!

Bạn sẽ cần cung cấp bằng chứng về việc bạn đủ điều kiện nhận khoản tín dụng, chẳng hạn như hồ sơ chăm sóc nuôi dưỡng được cung cấp thông qua cơ sở dữ liệu toàn tiểu bang hoặc thư xác minh.

Tín Thuế Nuôi Dưỡng Thanh Thiếu Niên là một cơ hội tuyệt vời cho những thanh niên được nuôi dưỡng hiện tại và trước đây ở California để nhận được hỗ trợ tài chính mà họ cần để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn. Nếu bạn đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện, hãy bắt đầu yêu cầu các khoản tín thuế hoàn lại tiền mặt của bạn ngay hôm nay!

Nộp thuế chưa bao giờ dễ dàng hơn thế

chia sẻ cái này
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

bài viết liên quan

Nhận Cập Nhật Quan Trọng

Nhận cập nhật về thông tin, hạn chót và gia hạn

*Bạn cũng có thể nhắn tin MONEYBACK đến 50503 để nhận cập nhật trực tiếp qua tin nhắn.
viTiếng Việt

Nhận Cập Nhật Quan Trọng

Nhận cập nhật về thông tin, hạn chót và gia hạn

*Bạn cũng có thể nhắn tin MONEYBACK đến 50503 để nhận cập nhật trực tiếp qua tin nhắn.

Bạn hiện đang được chuyển hướng đến MyFreeTaxes.com​

5