توانمند شده توسط

Orange County United Way

[Cancelado] Preparación de impuestos gratuitos en Santa Ana

Free Tax Preparation

Free Tax Preparation

[Cancelado] Preparación de impuestos gratis en Santa Ana con el Senador Tom Umberg

EL jueves, 26 de marzo, de 3 p.m. a 7 p.m.
Estación Metrolink
1000 E. Santa Ana Blvd., Santa Ana, CA 92701

Las citas son necesarias y se pueden hacer llamando: (888) 434-8248 

Los hogares que ganaron menos de $60,000 dólares en 2019 tienen derecho a los servicios gratuitos de declaración de impuestos en este evento especial.

Nuestros amables voluntarios certificados por el IRS le ayudarán a reclamar todos los créditos fiscales a los que tenga derecho para que pueda obtener el máximo reembolso.

En los últimos seis años, OC Free Tax Prep ha atendido a más de 107,000 contribuyentes que ascienden a casi 93 millones de dólares en reembolsos y se han ahorrado más de 20 millones de dólares en honorarios de preparación.

Este servicio gratuito es traído a usted por:

United Way

* En asociación con el Supervisor Don Wagner (3er Distrito CO).

ثبت مالیات هرگز آسان تر از این نبوده است

این را به اشتراک بگذارید
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

پست های مرتبط

با OC Free Tax Prep | کمک آماده سازی مالیاتی رایگان دریافت کنید سوالات متداول پاسخ داده شد

برای مالیات خود به کمک نیاز دارید؟ این ویدیو را تماشا کنید تا بیاموزید که چگونه OC Free Tax Prep می‌تواند به شما کمک کند تا با کمک داوطلبان آموزش‌دیده، مالیات‌های خود را به صورت رایگان تهیه و ثبت کنید.

دریافت به‌روزرسانی‌های مهم

به‌روزرسانی‌ها را در مورد اطلاعات، مهلت‌ها و تمدیدها دریافت کنید

*همچنین می‌توانید با ارسال پیامک MONEYBACK به 50503، بروزرسانی‌ها را مستقیماً از طریق پیامک دریافت کنید.
fa_IRفارسی

دریافت به‌روزرسانی‌های مهم

به‌روزرسانی‌ها را در مورد اطلاعات، مهلت‌ها و تمدیدها دریافت کنید

*همچنین می‌توانید با ارسال پیامک MONEYBACK به 50503، بروزرسانی‌ها را مستقیماً از طریق پیامک دریافت کنید.

شما اکنون به MyFreeTaxes.com​s هدایت می شوید

5