توانمند شده توسط

Orange County United Way

نمایش ویدیو درباره tax credits help

امتیاز مالیات بر درآمد کسب کنید.

با امتیاز مالیات بر درآمد کسب شده فدرال و کالیفرنیا (EITC)، ممکن است واجد شرایط بازپرداخت  نقدی شوید!

ممکن است واجد شرایط بازپرداخت پول نقد باشید

اگر کمتر از $ 60,000 درآمد داشته باشید، ممکن است واجد شرایط دریافت $6,9350 امتیاز مالیات بر درآمد فدرال (EITC) باشید. و اگر کمتر از $30,000درآمد داشته باشید، ممکن است تا $3,417 نیز واجد شرایط دریافت امتیاز مالیات بر درآمد کالیفرنیا (CalEITC) باشید. 

خانواده های واجد شرایط باید اظهارنامه مالیاتی خود را به منظور مطالبه درآمد فدرال و ایالتی ارائه کنند.

اعتبار مالیاتی - یک مزیت برای افراد شاغل که درآمد کم تا متوسط دارند. اعتبار مالیاتی به معنای داشتن پول بیشتر در جیب شماست. به کمک اعتبار مالیاتی، میزان بدهی مالیاتی شما کاهش پیدا میکند و همچنین شما ممکن است بازپرداخت دریافت کنید. خانواده ها ممکن است صدها و گاهی هزاران دلار از این دو اعتبار دریافت کنند! این پولی است که می توانید صرف پرداخت اجاره، شهریه مدرسه، آب و برق، مواد غذایی و سایر هزینه ها کنید..

 اگر کمتر از $ 60,000 درآمد داشته باشید، ممکن است واجد شرایط دریافت  $6,9350 امتیاز مالیات بر درآمد فدرال (EITC) باشید. و اگر کمتر از $30,000درآمد داشته باشید، ممکن است تا  $3,417 نیز واجد شرایط دریافت امتیاز مالیات بر درآمد کالیفرنیا (CalEITC) باشید.

خانواده های واجد شرایط باید اظهارنامه مالیاتی خود را به منظور مطالبه درآمد فدرال و ایالتی ارائه کنند. 

اعتبار مالیاتی – یک مزیت برای افراد شاغل که درآمد کم تا متوسط دارند.

اعتبار مالیاتی به معنای داشتن پول بیشتر در جیب شماست. به کمک اعتبار مالیاتی، میزان بدهی مالیاتی شما کاهش پیدا میکند و همچنین شما ممکن است بازپرداخت دریافت کنید. خانواده ها ممکن است صدها و گاهی هزاران دلار از این دو اعتبار دریافت کنند! این پولی است که می توانید صرف پرداخت اجاره، شهریه مدرسه، آب و برق، مواد غذایی و سایر هزینه ها کنید.

cash back table
CalEITC ENG logo 1 e1642121583677

با پول اضافی چه کار می کنید؟

امتیازات مالیات بر درآمد کالیفرنیا (CalEITC)، همراه با امتیازات مشابه  فدرال می تواند صدها یا حتی هزاران دلار صرفه جویی در پول به همراه داشته باشد. .

ساکنان کالیفرنیا که کمتر از $30,000  درآمد داشتند ممکن است با توجه به درآمد و جمعیت خانواده شان،  تا سقف  $3,417 بازپرداخت دریافت کنند. .

مقدار CalEITC، در صورتی که واجد شرایط دریافت آن باشید، به میزان درآمد شما از شغلتان بستگی دارد. 

کودکان در خانواده هایی که امتیازات مالیاتی دریافت می کنند، در مدرسه  عملکرد بهتری دارند، بیشتری دارد که تحصیلات آکادمیک خود را ادامه دهند، و می توان انتظار داشت که در بزرگسالی درآمد بیشتری کسب کنند.

The California Earned Income Tax Credit (CalEITC), along with a similar federal credit, can result in hundreds or even thousands of extra dollars. 

California residents who made less than $30,000 may be eligible for up to $3,160 depending on income and family size. 

The amount of CalEITC you may be eligible for depends on how much money you earn from work. Use our calculator to find out how much money you could get back. 

Children in families receiving the tax credits do better in school, are likelier to attend college, and can be expected to earn more as adults. 

OC Free Tax Prep no tagline 4c 1
OC Free Tax Prep no tagline 4c 1

ماشین حساب میزان پازپرداخت وجه نقدی​

 از ماشین حساب ما برای تخمین میزان بازپرداخت وجه نقدی که می توانید هنگام ثبت اظهارنامه مالیاتی 2022  خود از طریق EITC کالیفرنیا، EITC فدرال و امتیازات مالیاتی کودک خردسال واجد شرایط آن را درخواست کنید، استفاده کنید.

Tax calculator
  • tick icon user tick
    About you
  • tick icon house icon
    Family/Household
  • tick icon bitcoin refresh
    Income

Step 1/3

Are you a U.S citizen or resident alien with a valid Social Security Number?

Do you have an Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)?

Are you at least 18 years old?

Did you live in the U.S for more than 6 months in 2022?

Did you live in California for more than 6 months in 2022?

How many qualifying children do you have? help icon help icon

Did you have a child younger than 6 years old all of 2022?

What is your filing status?

chevron down

Can you be claimed as a dependent on someone else’s tax return?

How much income did you earn from your California jobs in 2022? help icon help icon

$

How much other income did you make in 2022? help icon help icon

$

Did you have investment income greater than $4,053 in 2022?

Your estimated cash back

bitcoin refresh black

California EITC

$961
bill icon

Federal EITC

$461
child icon 1

Young Child Tax Credit

$0

Based on the information you provided, you may not qualify for tax credits but if you made less than $60k in 2022, you can file for free.

arrow left Start a new calculation

Note: This is an estimated report based on the information you provided in the calculator. It's possible your results will vary when you fill out your tax return. Other income or expenses not accounted for above (including, but not limited to, unemployment income, alimony and moving expenses), could change the amount of, or affect your eligibility to claim these credits.

fa_IRفارسی

دریافت به‌روزرسانی‌های مهم

به‌روزرسانی‌ها را در مورد اطلاعات، مهلت‌ها و تمدیدها دریافت کنید

*همچنین می‌توانید با ارسال پیامک MONEYBACK به 50503، بروزرسانی‌ها را مستقیماً از طریق پیامک دریافت کنید.

You're now being redirected to MyFreeTaxes.com

5