توانمند شده توسط

Orange County United Way

ITIN تجدید و درخواست

شماره شناسایی مالیات دهنده فردی (ITIN) خود را دریافت یا تمدید کنید تا مالیات خود را ثبت کنید و اعتبار مالیاتی نقدی خود را مطالبه کنید. 

مزایای تجدید ITIN

در سال 2020 ، دسترسی به اعتبار مالیات بر درآمد کسب شده کالیفرنیا (CalEITC) و اعتبار مالیاتی کودک (YCTC) را به پروندههای مالیاتی با شماره ITIN گسترش داد.

در سال 2020 ، دسترسی به اعتبار مالیات بر درآمد کسب شده کالیفرنیا (CalEITC) و اعتبار مالیاتی کودک (YCTC) را به پروندههای مالیاتی با شماره ITIN گسترش داد. (در سال 2020، ایالت کالیفرنیا دسترسی مالیات دهنده هایی که دارای شماره ITIN هستند  را به اعتبار مالیاتی درآمد در کالیفرنیا (CalEITC) و اعتبار مالیاتی کودکان (YCTC) افزایش داد.

پشتیبانی حضوری ITIN را از شرکای ما دریافت کنید

از یکی از شرکای مورد اعتماد ما در Orange County در مورد تمدیدها و درخواست های ITIN مشاوره حضوری رایگان دریافت کنید:

ABRAZAR

7101 Wyoming Street Westminster, CA 92683

Anaheim Independencia Family Resource Center

10841 Garza Avenue Anaheim, CA 92804

Community Action Partnership of OC

11870 Monarch Street Garden Grove, CA 92841

Downtown Anaheim Community Center

250 East Center Street Anaheim, CA 92804

El Modena Family Resource Center

18672 East Center Avenue Orange, CA 92869

Ponderosa Family Resource Center

320 E. Orangewood Avenue Anaheim, CA 92802

Southwest Community Center

1601 W Second Street Santa Ana, CA 92703

ترجیح می دهید تمدید و برنامه ITIN را از راه دیگری دریافت کنید؟ مشکلی نیست! از اینجا می توانید فرآیند را با IRS شروع کنید.
itin-renewals-and-applications

پشتیبانی سخاوتمندانه از

abrazar
community action partnership
good hands foundation

آماده برای ثبت مالیات خود هستید؟

fa_IRفارسی

دریافت به‌روزرسانی‌های مهم

به‌روزرسانی‌ها را در مورد اطلاعات، مهلت‌ها و تمدیدها دریافت کنید

*همچنین می‌توانید با ارسال پیامک MONEYBACK به 50503، بروزرسانی‌ها را مستقیماً از طریق پیامک دریافت کنید.

شما اکنون به MyFreeTaxes.com​s هدایت می شوید

5