توانمند شده توسط

Orange County United Way

ادعای اعتبارات مالیات بر درآمد کسب شده

اعتبار مالیاتی به معنای پول بیشتر در جیب شماست. خانواده ها ممکن است صدها یا حتی هزاران دلار در بازپرداخت مالیات خود دریافت کنند! این پولی است که می توانید برای اجاره، شهریه مدرسه، آب و برق، مواد غذایی و سایر هزینه ها استفاده کنید. از ماشین حساب رایگان ما برای دیدن اعتبارات مالیاتی که ممکن است واجد شرایط باشید استفاده کنید.

اعتبارات مالیاتی

ممکن است واجد شرایط دریافت پول نقد باشید

اعتبار مالیات بر درآمد کسب شده (EITC)

شرکت‌کنندگانی که کمتر از 63398 دلار درآمد داشته‌اند ممکن است واجد شرایط دریافت 7430 دلار اعتبار مالیات بر درآمد فدرال (EITC) باشند.

اگر شرایط زیر را داشته باشید، می توانید واجد شرایط EITC فدرال شوید:

 • بین 25 تا 65 سال سن داشته باشید
 • کار کرده و درآمدی کمتر از 63398 دلار کسب کرده اید
 • درآمد سرمایه گذاری زیر 11000 دلار در سال مالیاتی 2023 داشته باشید
 • شماره تامین اجتماعی معتبر داشته باشید
 • در تمام سال شهروند ایالات متحده یا یک بیگانه مقیم باشید

ساکنان کالیفرنیا که کمتر از 30950 دلار درآمد داشته اند ممکن است واجد شرایط دریافت 3529 دلار اعتبار مالیات بر درآمد کسب شده کالیفرنیا (CalEITC) باشند.

اگر شرایط زیر را داشته باشید، می توانید واجد شرایط CalEITC شوید:

 • شما حداقل 18 سال سن دارید
 • بین 1 تا 30950 دلار درآمد کسب کرده اند
 • کار برای یک کارفرما (W-2) یا خوداشتغال (1099)
 • داشتن شماره تامین اجتماعی معتبر یا شماره شناسایی مالیات دهنده فردی (ITIN)
 • حداقل نیمی از سال مالیاتی را در کالیفرنیا زندگی کرده است
 • نمی توان به عنوان یک فرد تحت تکفل اظهارنامه مالیاتی شخص دیگری ادعا کرد

اعتبار مالیات بر درآمد کسب شده کالیفرنیا (CalEITC) هستند و در پایان سال مالیاتی دارای فرزند زیر 6 سال هستند، ممکن است واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی قابل استرداد تا سقف 1117 دلار از طریق اعتبار مالیاتی کودک جوان (YCTC) باشند. ). برخلاف CalEITC، در صورتی که الزامات CalEITC و YCTC را برآورده کنید، برای ادعای YCTC نیازی به درآمد کسب شده نیست. فرزندان در خانواده ها

دریافت این اعتبارات مالیاتی در مدرسه بهتر عمل می کند، احتمال حضور در کالج بیشتر است و

می توان انتظار داشت که در بزرگسالی درآمد بیشتری کسب کند.

اظهارنامه مالیاتی ایالتی شما باید برای مطالبه CalEITC و YCTC ثبت شود. پرونده‌های مالیاتی با شماره شناسایی مالیاتی فردی (ITIN)، از جمله غیرمستند

کارگران، اکنون واجد شرایط CalEITC و YCTC هستند.

در صورتی که: 

 • واجد شرایط دریافت اعتبار مالیات بر درآمد کسب شده کالیفرنیا (CalEITC)
 • در پایان سال مالیاتی بین 18 تا 25 سال سن داشتند
 • در سن 13 سالگی یا بیشتر در سیستم مراقبت از خانواده کالیفرنیا بودند و از طریق سیستم مراقبت از خانواده کالیفرنیا قرار گرفتند
 • برآورده کردن نیازهای تأیید صحت سرپرستی

اداره خدمات اجتماعی کالیفرنیا (CDSS) باید سرپرست شما را تأیید کند

وضعیت جوانان با استفاده از پایگاه داده ای در سراسر کشور برای دریافت این اعتبار.

ثبت مالیات هرگز آسان تر از این نبوده است

نمایش ویدیو درباره tax credits help

امتیاز مالیات بر درآمد کسب کنید.

با امتیاز مالیات بر درآمد کسب شده فدرال و کالیفرنیا (EITC)، ممکن است واجد شرایط بازپرداخت  نقدی شوید!

ممکن است واجد شرایط بازپرداخت پول نقد باشید

اگر کمتر از $ 60,000 درآمد داشته باشید، ممکن است واجد شرایط دریافت $6,9350 امتیاز مالیات بر درآمد فدرال (EITC) باشید. و اگر کمتر از $30,000درآمد داشته باشید، ممکن است تا $3,417 نیز واجد شرایط دریافت امتیاز مالیات بر درآمد کالیفرنیا (CalEITC) باشید. 

خانواده های واجد شرایط باید اظهارنامه مالیاتی خود را به منظور مطالبه درآمد فدرال و ایالتی ارائه کنند.

اعتبار مالیاتی - یک مزیت برای افراد شاغل که درآمد کم تا متوسط دارند. اعتبار مالیاتی به معنای داشتن پول بیشتر در جیب شماست. به کمک اعتبار مالیاتی، میزان بدهی مالیاتی شما کاهش پیدا میکند و همچنین شما ممکن است بازپرداخت دریافت کنید. خانواده ها ممکن است صدها و گاهی هزاران دلار از این دو اعتبار دریافت کنند! این پولی است که می توانید صرف پرداخت اجاره، شهریه مدرسه، آب و برق، مواد غذایی و سایر هزینه ها کنید..

 اگر کمتر از $ 60,000 درآمد داشته باشید، ممکن است واجد شرایط دریافت  $6,9350 امتیاز مالیات بر درآمد فدرال (EITC) باشید. و اگر کمتر از $30,000درآمد داشته باشید، ممکن است تا  $3,417 نیز واجد شرایط دریافت امتیاز مالیات بر درآمد کالیفرنیا (CalEITC) باشید.

خانواده های واجد شرایط باید اظهارنامه مالیاتی خود را به منظور مطالبه درآمد فدرال و ایالتی ارائه کنند. 

اعتبار مالیاتی – یک مزیت برای افراد شاغل که درآمد کم تا متوسط دارند.

اعتبار مالیاتی به معنای داشتن پول بیشتر در جیب شماست. به کمک اعتبار مالیاتی، میزان بدهی مالیاتی شما کاهش پیدا میکند و همچنین شما ممکن است بازپرداخت دریافت کنید. خانواده ها ممکن است صدها و گاهی هزاران دلار از این دو اعتبار دریافت کنند! این پولی است که می توانید صرف پرداخت اجاره، شهریه مدرسه، آب و برق، مواد غذایی و سایر هزینه ها کنید.

cash back table
CalEITC ENG logo 1 e1642121583677

با پول اضافی چه کار می کنید؟

امتیازات مالیات بر درآمد کالیفرنیا (CalEITC)، همراه با امتیازات مشابه  فدرال می تواند صدها یا حتی هزاران دلار صرفه جویی در پول به همراه داشته باشد. .

ساکنان کالیفرنیا که کمتر از $30,000  درآمد داشتند ممکن است با توجه به درآمد و جمعیت خانواده شان،  تا سقف  $3,417 بازپرداخت دریافت کنند. .

مقدار CalEITC، در صورتی که واجد شرایط دریافت آن باشید، به میزان درآمد شما از شغلتان بستگی دارد. 

کودکان در خانواده هایی که امتیازات مالیاتی دریافت می کنند، در مدرسه  عملکرد بهتری دارند، بیشتری دارد که تحصیلات آکادمیک خود را ادامه دهند، و می توان انتظار داشت که در بزرگسالی درآمد بیشتری کسب کنند.

The California Earned Income Tax Credit (CalEITC), along with a similar federal credit, can result in hundreds or even thousands of extra dollars. 

California residents who made less than $30,000 may be eligible for up to $3,160 depending on income and family size. 

The amount of CalEITC you may be eligible for depends on how much money you earn from work. از ماشین حساب ما استفاده کنید to find out how much money you could get back. 

Children in families receiving the tax credits do better in school, are likelier to attend college, and can be expected to earn more as adults. 

OC Free Tax Prep no tagline 4c 1
OC Free Tax Prep no tagline 4c 1

ماشین حساب میزان پازپرداخت وجه نقدی​

 از ماشین حساب ما برای تخمین میزان بازپرداخت وجه نقدی که می توانید هنگام ثبت اظهارنامه مالیاتی 2022  خود از طریق EITC کالیفرنیا، EITC فدرال و امتیازات مالیاتی کودک خردسال واجد شرایط آن را درخواست کنید، استفاده کنید.

fa_IRفارسی

دریافت به‌روزرسانی‌های مهم

به‌روزرسانی‌ها را در مورد اطلاعات، مهلت‌ها و تمدیدها دریافت کنید

*همچنین می‌توانید با ارسال پیامک MONEYBACK به 50503، بروزرسانی‌ها را مستقیماً از طریق پیامک دریافت کنید.

با خط تلفن ما تماس بگیرید 888-434-8248خط تلفن ما از دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 4:30 بعد از ظهر در دسترس است.

برای کمک بیشتر به vita@unitedwayoc.org ایمیل بزنید

شما اکنون به MyFreeTaxes.com​s هدایت می شوید

5