توانمند شده توسط

Orange County United Way

راهنمایی های رایگان در مورد نحوه پس انداز پول : MONEYBACK را به 50503 ارسال کنید

اکنون می توانید نکات مالیاتی صرفه جویی در پول را از Prep Tax Free OC شرکت Way’S United County Orange که مستقیماً به خط تلفن  شما ارسال می شود با ارسال پیامک MONEYBACK به 50503 و همه این اطلاعات  را به صورترایگان دریافت کنید!

iPhone Text

Prep Tax Free OC که توسط Way United County Orange برای شما آورده شده است می تواند به شما کمک کند:

  • مالیات خود را به صورت رایگان ثبت کنید! با مراجعه حضوری به  محل های مختلف ارائه خدمات ما در سراسر County Orange در

  • در این خصوص راهنمایی بگیرید .

  •  درباره برنامه هایی مانند EITC بیشتر بیاموزید، که با کمک آن میتوانید بیشتر پس انداز کنید. !

  •  اطمینان حاصل کنید که همه مبلغ را دریافت می کنید  یا بیشتر از آنچه که باید  پرداخت نمی کنید.

نتیجه نهایی: ما اینجا هستیم تا فصل پرداخت مالیات را برای افراد و خانواده های ساکن County Orange آسان کنیم، کاری که آن را طریق آموزش مالیاتی رایگان، بیان نکات مالیاتی، ارائه خدمات آماده سازی مالیاتی و موارد دیگر انجام می دهیم. و دسترسی به این مزایا حالا از همیشه راحت تر . کافیست یک پیامک برای ما ارسال کنید و همه این اطلاعات را دریافت کنید !

دوباره، برای دریافت نکات مالیاتی رایگان از Prep Tax Free OC، امروز MONEYBACK را به 50503 پیامک

ممکن است هزینه  msg و data اعمال شود. STOP را برای لغو اشتراک پیامک  کنید. برای کمک HELP را پیامک بدهید. پیش بینی می

شود تقریبا 1 پیام/زنگ در هفته دریافت کنید  برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 866.976.7999 تماس بگیرید یا به این پیج مراجعه کنید.

Share this:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts

GET IMPORTANT UPDATES

Enter your email address to get updates and information about deadlines & extensions from the OC Free Tax Prep Team. You can also text MONEYBACK to 50503 to get updates sent directly via text message*.

*Charity Alerts 4/mo, see privacy policy. Msg&Data rates may apply. Txt HELP for help. Txt STOP to unsubscribe.
fa_IRفارسی

دریافت به‌روزرسانی‌های مهم

به‌روزرسانی‌ها را در مورد اطلاعات، مهلت‌ها و تمدیدها دریافت کنید

*همچنین می‌توانید با ارسال پیامک MONEYBACK به 50503، بروزرسانی‌ها را مستقیماً از طریق پیامک دریافت کنید.

You're now being redirected to MyFreeTaxes.com

5