نکات مفید + ابزارهایی برای کمک به شما در تشکیل پرونده TAX PREP RESOURCES

مقالات برگزیده

ابزارهای مالیاتی​

OC Free Tax Prep is proud to offer free tax preparation to Orange County households that earned less than $60,000 in 2022. We’ve gathered these tools and resources to provide more information about tax credits and our services.

(OC Free Tax Prep با افتخار اعلام میکند که به خانواده هایی که در سال 2022 کمتر از $60,000 درآمد داشتند، به صورت رایگان خدمات آماده سازی مالیاتی ارائه می دهد.)

 ما این ابزارها و منابع را برای ارائه اطلاعات بیشتر در مورد اعتبارات مالیاتی و خدمات خود جمع آوری کرده ایم.

خط تماس​

سوالی دارید یا می خواهید وقت بگیرید؟ رایگان با ما به شماره 8028-202-888 تماس بگیرید.​ 888-434-8248.

خط تماس

سوالی دارید یا می خواهید وقت بگیرید؟ رایگان با ما به شماره 8028-202-888 تماس بگیرید.

ماشین حساب اعتبار مالیاتی​

آیا واجد شرایط دریافت اعتبارات مالیات بر درآمد نقدی مانند اعتبار مالیات بر درآمد کسب شده (EITC) هستید؟ از ماشین حساب ما برای تخمین میزان ممکن بازپرداخت خود ، استفاده کنید.​ Use our calculator to estimate how much you might be able to claim this year.

ماشین حساب اعتبار مالیاتی

آیا واجد شرایط دریافت اعتبارات مالیات بر درآمد نقدی مانند اعتبار مالیات بر درآمد کسب شده (EITC) هستید؟ از ماشین حساب ما برای تخمین میزان ممکن بازپرداخت خود ، استفاده کنید.

بررسی اسناد​

برای ثبت مالیات آماده اید؟ چک لیست رایگان ما را مشاهده کنید تا مطمئن شوید همه چیز مورد نیاز برای تهیه اظهارنامه مالیاتی خود را دارید. ( با مرور کردن چک لیست رایگان ما، از در دسترس داشتن تمام اقلام مورد نیاز برای آماده کردن اظهارنامه مالیاتی خود مطمئن شوید.) View our free checklist to make sure you have everything you need to prepare your tax return.

بررسی اسناد

برای ثبت مالیات آماده اید؟ چک لیست رایگان ما را مشاهده کنید تا مطمئن شوید همه چیز مورد نیاز برای تهیه اظهارنامه مالیاتی خود را دارید. ( با مرور کردن چک لیست رایگان ما، از در دسترس داشتن تمام اقلام مورد نیاز برای آماده کردن اظهارنامه مالیاتی خود مطمئن شوید.)

ویدیوهای مفید –

پخش ویدیو
پخش ویدیو
نمایش ویدیو درباره Taxpayer Lorena
fa_IRفارسی