توانمند شده توسط

Orange County United Way

CLAIM THE $600
Golden state stimulus

If you qualify for cashback through the CalEITC, you can claim the $600 or $1,200 Golden State Stimulus when you file your 2020 tax return.

GoldenStateStimulus Logo

Do I Qualify for Money Back?

The Golden State Stimulus gives a one-time payment of $600 or $1,200 to low-income Californians.

To qualify, you must:

CALCULATE MY STIMULUS

MyFreeTaxes is now processing returns.
fa_IRفارسی

دریافت به‌روزرسانی‌های مهم

به‌روزرسانی‌ها را در مورد اطلاعات، مهلت‌ها و تمدیدها دریافت کنید

*همچنین می‌توانید با ارسال پیامک MONEYBACK به 50503، بروزرسانی‌ها را مستقیماً از طریق پیامک دریافت کنید.

شما اکنون به MyFreeTaxes.com​s هدایت می شوید

5