توانمند شده توسط

Orange County United Way

چگونه اعتبار مالیات بر درآمد کسب شده )EITC( می تواند بر پول شما اضافه کند؟

How the EITC Can Put Money in Your Pocket

بسیاری از خانواده های شاغل مجبورند هر دلار خود را افزایش دهند و بابت هر پنی حساب و کتاب کنند . حتی با داشتن شغل خوب و ثابت،

بودجه ریزی دقیقی لازم  است تا بین دخل و خرج هماهنگی ایجاد شود   پس انداز کردن برای شهریه دانشگاه و دوران بازنشستگی و روز مبادا که به جای خود! 

اما اگر راهی  برای پس انداز پول  وجود داشته باشد چی ؟ حتی مقدار کمی پول هم میتواند با ارزش باشد. ، با برنامه اعتبار مالیات بر درآمد )EITC(، می توانید بازپرداخت دریافت کنید  تا تفاوت واقعی را در بودجه خانوادگی 

EITCخود احساس کنید.

EITC چیست؟ در واقع در سطح فدرال و هم در سطح ایالت کالیفرنیا دو نوع اعتبار مالیاتی وجود دارد. بسیاری از خانواده هایی با درآمد کم تا متوسط

ممکن است واجد شرایط دریافت بازپرداخت باشند، اما لازم است ابتدا مالیات خود را برای مطالبه اعتبار ثبت کنند!

نمونه های دیگری از شرایط لازم برای دریافت  CalEITC برای ساکنان کالیفرنیا:

  •   این اعتبارات مالیاتی فقط برای درآمد  قابل دریافت است – نه برای سود حاصل از سرمایه گذاری 

  •   میزان وجه بازپرداخت  به میزان درآمد شما بستگی دارد.

  •  برای واجد شرایط بودن، باید سن شما 18 یا بیشتر باشد  و کارمند یا خود اشتغال باشید. 

  •  شما همچنین باید یک شماره تامین اجتماعی )SSN( یا شماره شناسایی فردی )ITIN( معتبر برای کار داشته باشید.
  • شما باید حداقل نیمی از سال مالی را در کالیفرنیا سپری کرده باشید.

با میزان بیشتری از بازپرداخت مالیات چه خواهید کرد؟

CalEITC به شما در آسان تر کار های مالیاتی  – برای ایجاد آسایش بیشتر  – به خانواده های ساکن کالیفرنیا کمک میکند. و فقط به هر کاری که می توانید با دریافت میزان بیشتری بازپرداخت  انجام دهید فکر کنید: مواد غذایی بیشتری بخرید، بنزین بیشتر بزنید یا حتی مقداری از آن پول را برای  شهریه کالج فرزندتان پس انداز کنید! برای کسب اطلاعات  بیشتر در مورد واجد شرایط بودن خود برای EITC، و برای اطمینان از دریافت کل مبلغ بازپرداخت، با ما تماس بگیرید. امروز با Prep Tax Free OC تماس

بگیرید. ما اینجا هستیم تا با منابع مالیاتی رایگان و کمک در تشکیل پرونده به شما خدمت کنیم!

Share this:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts

GET IMPORTANT UPDATES

Enter your email address to get updates and information about deadlines & extensions from the OC Free Tax Prep Team. You can also text MONEYBACK to 50503 to get updates sent directly via text message*.

*Charity Alerts 4/mo, see privacy policy. Msg&Data rates may apply. Txt HELP for help. Txt STOP to unsubscribe.
fa_IRفارسی

دریافت به‌روزرسانی‌های مهم

به‌روزرسانی‌ها را در مورد اطلاعات، مهلت‌ها و تمدیدها دریافت کنید

*همچنین می‌توانید با ارسال پیامک MONEYBACK به 50503، بروزرسانی‌ها را مستقیماً از طریق پیامک دریافت کنید.

You're now being redirected to MyFreeTaxes.com

5