توانمند شده توسط

Orange County United Way

خدمات آماده سازی مالیاتی رایگان ما باعث می شود که فصل پرداخت مالیات پرداخت مالیات دیگر برای شما کابوس نباشد.

نحوه عملکرد طرح

Way United County Orange  با IRS و همچنین مشاغل محلی و سازمانهای خیریه همکاری می کند  تا برنامه Prep Tax Free OC را ارائه دهد – به خانواده های واجد شرایط در سراسر منطقه این امکان را میدهد مالیاتهای خود را به صورت

رایگان تنظیم و ثبت کنند.

هر سال، Way United County Orange افراد داوطلب برای آماده سازی  مالیات دارای گواهی IRS را برای ارائه این خدمات رایگان

آموزش می دهد.

خدمات Prep Tax Free OC به زبان های انگلیسی، اسپانیایی، کره ای، ویتنامی و سایر زبان ها ارائه می شود. تهیه کنندگان مالیات داوطلب ما بسیار آگاه، آموزش دیده هستند و رفتاری دوستانه دارند. وظیفه آنها این است که به شما کمک کنند امور مالیاتی خود را انجام دهید و تا آنجا

که ممکن است پیش پرداخت های  بالا دریافت کنید – در این فصل مالیات پول بیشتری را در جیب خود قرار دهید!

چگونه مالیات خود را به صورت رایگان ثبت نمایید

اگر درآمد خانوار شما در سال 2022 کمتر از 60,000 دلار بود، ممکن است واجد شرایط ثبت مالیات خود به صورت رایگان باشید!

Share this:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts

GET IMPORTANT UPDATES

Enter your email address to get updates and information about deadlines & extensions from the OC Free Tax Prep Team. You can also text MONEYBACK to 50503 to get updates sent directly via text message*.

*Charity Alerts 4/mo, see privacy policy. Msg&Data rates may apply. Txt HELP for help. Txt STOP to unsubscribe.
fa_IRفارسی

دریافت به‌روزرسانی‌های مهم

به‌روزرسانی‌ها را در مورد اطلاعات، مهلت‌ها و تمدیدها دریافت کنید

*همچنین می‌توانید با ارسال پیامک MONEYBACK به 50503، بروزرسانی‌ها را مستقیماً از طریق پیامک دریافت کنید.

You're now being redirected to MyFreeTaxes.com

5