توانمند شده توسط

Orange County United Way

8 نکته هفته: قانون کاهش مالیات و مشاغل )TCJA( چگونه بر VITA تأثیر می گذارد؟

مبلغ استاندارد کسر مالیاتی  افزایش یافت.

برای سال 2020 مبلغ استاندارد کسر مالیاتی  برای کلیه پرونده های مالیاتی به شرح زیر افزایش یافته است 

 •   تشکیل پرونده برای افراد مجرد یا متاهل به صورت جداگانه – 12,400  دلار .
 •   تشکیل پرونده مشترک برای افراد متاهل یا بیوه واجد شرایط – 24,800 دلار.
 •   تشکیل پرونده برای افراد متاهل به صورت  جداگانه- 12,400 دلار.
 •   سرپرست خانواده – 18,650 دلار.

با توجه به افزایش مبلغ استاندارد کسر مالیاتی  و کاهش استفاده از کسورات جزئی، مالیات دهندگان ممکن است بخواهند فرم جدید W-4 را تکمیل کنند. 

اعتبار مالیاتی کودک و اعتبار مالیاتی مضاف برای کودک 

برای سال 2020 هر کودک باید یک شماره تامین اجتماعی صادر شده قبل از تاریخ سررسید اظهارنامه سال 2020 (از جمله تمدیدها) داشته باشد تا به عنوان فرزند واجد شرایط برای اعتبار مالیاتی کودک یا اعتبار مالیاتی مضاف کودک ادعا شود. حداکثر اعتبار تا 

2,000 دلار برای هر کودک واجد شرایط افزایش یافته است. حداکثر اعتبار مالیاتی مضاف کودک تا 1,400 دلار افزایش یافته است. علاوه بر این، آستانه درآمدی که در آن احتمال کسب اعتبار مالیاتی کم میشود ، تا 200,000 دلار افزایش می یابد.  (برای زوج هایی که به صورت مشترک تشکیل پرونده دهند این مبلغ 400,000 دلار است.)

اعتبار برای سایر افراد تحت پوشش 

اعتبار جدید تا 500 دلار ممکن است به هر شخص تحت پوشش که واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی کودک نیست، تعلق بگیرد. . علاوه بر این، حداکثر آستانه درآمدی که پس از احتمال تعلق گرفتن اعتبار مالیاتی به شخص تعلق میگیرد  به 200,000 دلار افزایش می یابد. (این مبلغ برای زوج هایی که به صورت مشترک تشکیل پرونده دهند 400,000 دلار است. اگر فرزند وابسته دارای ITIN باشد، اما فاقد  باشد SSN، که قبل از تاریخ سررسید اظهارنامه

2022 (از جمله تمدید ها) صادر شده باشد، مالیات دهنده ممکن است بتواند دریافت اعتبار جدید را تحت عنوان تحت پوشش برای  آن فرزند مطالبه کند.

تغییرات ایجاد شده در کسورات مالیاتی جزئی

 • برای سال 2019 تغییرات زیر در کسورات مالیاتی جزئی که در جدول الف آورده شده ، به وجود آمده است.
 • اگر درآمد ناخالص تعدیل شده بیش از مقدار معینه باشد، محدودیتی برای کسورات جزئی اعمال نمی شود .
 • بخشی از هزینه های پزشکی و دندانپزشکی که بیش از 7.5  درصد از درآمد ناخالص تعدیل شده باشد قابل کسر است.
 • کسر درآمد ایالتی و محلی، فروش، و مالیات بر دارایی محدود به کسر مجموع 5,000 دلار است.  (در صورتی که یک زوج به صورت مشترک تشکیل پرونده دهند، این مبلغ 5,000 دلار است.)
 • مالیات دهندگان دیگر نمی توانند هزینه های مربوط به شغل یا سایر کسورات تفصیلی متفرقه را که مشمول 2 درصد کف AGI بوده
 • است، کسر کنند. برخی موارد دیگر در برنامه A، مانند ضررهای ایجاد شده در قمار هنوز قابل کسر هستند.
 • برای بدهی هایی که بعد از 15 دسامبر 2017 ایجاد می شود، مقدار کسر بهره وام مسکن به حداکثر 750,000 دلار از بدهی های خرید خانه تبدیل میشود . اگر مالیات دهنده قرارداد الزام آوری برای بستن خانه پس از ۱۵ دسامبر ۲۵۱۷ داشته باشد و در ۵ آوریل

مالیات دهندگان دیگر نمی توانند بهره بدهی دارایی خانه را کسر کنند، منظور بدهی ای  است که به منظور خرید، ساختن یا بازسازی حجم

قابل توجهی از ملک واجد شرایط که توسط بدهی تضمین شده است، ایجاد نشده باشد.

محدودیت کمک های خیریه نقدی از 50  درصد به 60  درصد AGI (درآمد ناخالص تعدیل شده) افزایش یافته است.

آیا شما یک مالیات دهنده هستید که برای تکمیل  اظهارنامه مالیاتی 2020 خود نیازمند راهنمایی هستید؟ ما  شما را در مورد نیازهای مالیاتی تان  و اینکه چگونه میتوانید امسال پول بیشتری در جیب خود بگذارید راهنمایی خواهیم کرد. همین امروز با ما تماس بگیرید.

تا در مورد اینکه برای دریافت اعتبارات مالیاتی واجد شرایط هستید یا خیر اطلاعات بیشتری کسب کنید. 

ثبت مالیات هرگز آسان تر از این نبوده است

این را به اشتراک بگذارید
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

پست های مرتبط

با OC Free Tax Prep | کمک آماده سازی مالیاتی رایگان دریافت کنید سوالات متداول پاسخ داده شد

برای مالیات خود به کمک نیاز دارید؟ این ویدیو را تماشا کنید تا بیاموزید که چگونه OC Free Tax Prep می‌تواند به شما کمک کند تا با کمک داوطلبان آموزش‌دیده، مالیات‌های خود را به صورت رایگان تهیه و ثبت کنید.

دریافت به‌روزرسانی‌های مهم

به‌روزرسانی‌ها را در مورد اطلاعات، مهلت‌ها و تمدیدها دریافت کنید

*همچنین می‌توانید با ارسال پیامک MONEYBACK به 50503، بروزرسانی‌ها را مستقیماً از طریق پیامک دریافت کنید.
fa_IRفارسی

دریافت به‌روزرسانی‌های مهم

به‌روزرسانی‌ها را در مورد اطلاعات، مهلت‌ها و تمدیدها دریافت کنید

*همچنین می‌توانید با ارسال پیامک MONEYBACK به 50503، بروزرسانی‌ها را مستقیماً از طریق پیامک دریافت کنید.

شما اکنون به MyFreeTaxes.com​s هدایت می شوید

5