توانمند شده توسط

Orange County United Way

Tax calculator
  • tick icon user tick
    درباره شما
  • tick icon house icon
    خانواده/خانوار
  • tick icon bitcoin refresh
    درآمد

Step 1/3

آیا شما یک شهروند ایالات متحده یا مقیم خارجی با شماره تامین اجتماعی معتبر هستید؟

Do you have an Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)?

ایا شما حداقل 18 سال دارید؟

Did you live in the U.S for more than 6 months in 2022?

Did you live in California for more than 6 months in 2022?

How many qualifying children do you have? help icon help icon

Did you have a child younger than 6 years old all of 2022?

What is your filing status?

chevron down

Can you be claimed as a dependent on someone else’s tax return?

How much income did you earn from your California jobs in 2022? help icon help icon

$

How much other income did you make in 2022? help icon help icon

$

Did you have investment income greater than $4,053 in 2022?

Your estimated cash back

bitcoin refresh black

اعتبار مالیات بر درآمد کسب شده کالیفرنیا (CalEITC)

$961
bill icon

EITC فدرال

$461
child icon 1

اعتبار مالیاتی کودک خردسال

$0

Based on the information you provided, you may not qualify for tax credits but if you made less than $60k in 2022, you can file for free.

arrow left Start a new calculation

Note: This is an estimated report based on the information you provided in the calculator. It's possible your results will vary when you fill out your tax return. Other income or expenses not accounted for above (including, but not limited to, unemployment income, alimony and moving expenses), could change the amount of, or affect your eligibility to claim these credits.

fa_IRفارسی

دریافت به‌روزرسانی‌های مهم

به‌روزرسانی‌ها را در مورد اطلاعات، مهلت‌ها و تمدیدها دریافت کنید

*همچنین می‌توانید با ارسال پیامک MONEYBACK به 50503، بروزرسانی‌ها را مستقیماً از طریق پیامک دریافت کنید.

شما اکنون به MyFreeTaxes.com​s هدایت می شوید

5