توانمند شده توسط

Orange County United Way

OC Free Tax rep یک برنامه مورد اعتماد جامعه است که از سال 2005 به مالیات دهندگان اورنج کانتی خدمت می کند.

میانگین ذخیره شده در هر فایل
$ 0
در هزینه های آمادگی مالیاتی ذخیره شده است
$ 0
اظهارنامه مالیاتی تکمیل شده
0

YOUR OC FREE TAX PREP FILING OPTIONS

Filing your tax return is the only way to claim the tax credits owed to you.

If your household has earned less than $60,000, filing your taxes is FREE and EASY through our trusted, IRS-backed programs:

image 2

File Online Now

Answer a series of guided questions on a secure website, and tax forms are automatically generated for you. It’s really that simple!

OC Free Tax Prep Locations

Find a drop-off location near you. Our IRS-Certified tax preparers will prepare your return for you.

OCUW Logos White

OC Free Tax Prep is part of Orange County United Way‘s United for Financial Security initiative

پخش ویدیو

KEEP MORE OF YOUR
HARD-EARNED MONEY

Households earning less than $60,000 may qualify for hundreds or thousands of dollars of cash back in tax credits – but only if you file your taxes! These credits include the federal earned income tax credit (EITC), the Child Tax Credit (CTC), the California Earned Income Tax Credit (CalEITC) and the Young Child Tax Credit (YCTC).

irs
CalEITC ENG logo 1 e1642121583677
OCUW-Logos_White.png

The CalEITC has been expanded to tax filers who use an Individual Taxpayer Identification Number (ITIN). Learn more.

Real Experts

Our IRS-Certified Volunteers make filing easy and straightforward.

"مطالبه اعتبار مالیاتی

ما به شما کمک می کنیم تا اعتبارات مالیاتی را که معمولاً مطالبه نمی شوند مطالبه کنید.

حداکثر بازپرداخت

ما به شما کمک می کنیم هر کسر و اعتبار مالیاتی را که واجد شرایط درخواست هستید دریافت کنید.

Fast Results

واریز مستقیم و تشکیل پرونده الکترونیکی بدون هزینه در دسترس است تا به شما در بازپرداخت سریعتر کمک کند.

IRS-Certified

Our tax preparer volunteers are trained and certified by the IRS so you can get expert help for free.

Safe & Secure

Our secure filing options ensure you and your information stay safe.

See why Orange County loves OC Free Tax Prep

YOU MAY BE ELIGIBLE!

Find out if you qualify for cashback tax credits and discover additional resources.

GET IMPORTANT UPDATES

Enter your email address to get updates and information about deadlines & extensions from the OC Free Tax Prep Team. You can also text MONEYBACK to 50503 to get updates sent directly via text message*.

*Charity Alerts 4/mo, see privacy policy. Msg&Data rates may apply. Txt HELP for help. Txt STOP to unsubscribe.
fa_IRفارسی

دریافت به‌روزرسانی‌های مهم

به‌روزرسانی‌ها را در مورد اطلاعات، مهلت‌ها و تمدیدها دریافت کنید

*همچنین می‌توانید با ارسال پیامک MONEYBACK به 50503، بروزرسانی‌ها را مستقیماً از طریق پیامک دریافت کنید.

شما اکنون به MyFreeTaxes.com​s هدایت می شوید

5