Prep Tax Free OC راه حل های فصلی به کارآفرینان ارائه می دهد

برای صاحبان مشاغل خوداشتغال، فصل پرداخت مالیات می تواند دلهره آور باشد. تلاش زیادی می خواهد  تا مالیاتهای تان  را به طور 

دقیق و به موقع  ثبت کنید – و کارآفرینان اغلب برای این کار زمان ندارند. .

با این حال، برای کارآفرینان واجد شرایط در County Orange، منابعی وجود دارد که فصل مالیات را نه تنها آسانتر، بلکه از

نظر مالی بالقوه سودمندتر میکند.

自雇创业者的报税问题

آماده سازی مالیاتی رایگان برای کارآفرینان خود اشتغال

برای افراد واجد شرایط خوداشتغالی در County Orange، ما مفتخریم که خدمات آماده سازی مالیاتی را رایگان انجام دهیم  – به

شما کمک می کنیم  در عین بهینه سازی بازپرداخت و کسب اعتبار، امور مالیاتی خود را با کمترین دردسر انجام دهید. .

خدمات ثبت مالیات ما از طریق مشارکت بین IRS و بیش از 52 شریک خصوصی و دولتی در County Orange ارائه می شود. برخی از کارآفرینان ممکن است واجد شرایط دریافت اعتبار مالیات بر درآمد کالیفرنیا باشند که مقداری پول اضافی در جیب

شما عالوه خواهد نمود.

همه کارآفرینان خود اشتغال  واجد شرایط خدمات Prep Tax Free OC نیستند. به عنوان مثال، درآمد خانوار شما باید کمتر از 60,000  دلار و هزینه های تجاری شما کمتر از 30,000 دلار باشد. استفاده از حسابداری نقدی؛ نداشتن ضرر خالص و نداشتن کارمند از معیار های دیگر است. 

برای شروع، توجه داشته باشید که طبق IRS، خود اشتغال  به افرادی اطلاق  میشود  که روش و ابزاری را که به وسیله آن خدمات

را برای دیگران انجام می دهند مدیریت  می کنند. به عبارت دیگر، آنها کارمند نیستند. آنها پیمانکاران مستقل هستند.

خوداشتغالی می تواند با برخی از بارهای مالیاتی اضافه همراه باشد، اما همچنین فرصت هایی برای درخواست کسورات نیز دارد. به عنوان مثال، کارآفرینان خود اشتغال  می توانند هرگونه  هزینه ای را که برای کسب و کارشان عادی و ضروری است، از جمله

موارد زیر را مطالبه کنند:

  • تبلیغات
  • هزینه حمل و نقل 

  • کارمزد پرداخت شده
  • بیمه
  • خدمات حقوقی
  • هزینه های دفتر
  • تدارکات
  •  تعمیرات و نگهداری
  • خدمات رفاهی
  •  خدمات تلفن

کارآفرینان خود اشتغال  باید تمام درآمدها از جمله پول نقد را در جدول C یا برنامه C-EZ گزارش دهند. – صرف نظر از اینکه 1099 دریافت کرده اند یا خیر. برای اهداف مالیاتی، سود یا زیان خوداشتغالی مجموع تمام درآمدها منهای  تمام

هزینه ها است.

Share this:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts

GET IMPORTANT UPDATES

Enter your email address to get updates and information about deadlines & extensions from the OC Free Tax Prep Team. You can also text MONEYBACK to 50503 to get updates sent directly via text message*.

*Charity Alerts 4/mo, see privacy policy. Msg&Data rates may apply. Txt HELP for help. Txt STOP to unsubscribe.
fa_IRفارسی