توانمند شده توسط

Orange County United Way

آیا می توانید در کالیفرنیا مالیات خود را به صورت آنلاین به صورت رایگان ثبت کنید؟

آیا می توانید در کالیفرنیا مالیات خود را به صورت آنلاین  به صورت رایگان ثبت کنید؟

تشکیل پرونده مالیاتی آنلاین رایگان برای اظهارنامه های مالیاتی کالیفرنیا

Way United با Block H&R و همچنین خدمات درآمد داخلی )IRS( همکاری میکند  تا به ساکنان County Orange کالیفرنیا فرصتی ارائه دهد تا در صورت داشتن یک بازپرداخت ساده، مالیات خود را به صورت رایگان از طریق MyFreeTaxes تنظیم و ثبت کنند. این یک روش امن و مطمئن برای تشکیل پرونده مالیاتی است و از مالیات دهندگان کالیفرنیا در افزایش بازپرداخت خود و در عین

حال صرفه جویی در هزینه خدمات آماده سازی مالیاتی پشتیبانی می کند.

خدمات رایگان تشکیل پرونده مالیاتی می تواند نه تنها برای افرادی که ممکن است در پرداخت هزینه فرآیند تشکیل پرونده مشکل داشته باشند، مفید باشد، بلکه برای افرادی که مطمئن نیستند آیا اصلا نیاز به تشکیل پرونده دارند یا به دنبال دریافت اعتبار مالیاتی

EITC یا CalEITC هستند نیز می تواند مفید باشد. مطمئن باشید که مالیاتهای شما کاملا دقیق آماده می شوند  و تمام اعتبارات و

بازپرداخت هایی  را که واجد شرایط آن هستند دریافت میکنید.

تشکیل پرونده مالیات ایالت کالیفرنیا

حتی زمانی که مالیات های فدرال را می توان به صورت رایگان ثبت کرد، بسیاری از مردم هنوز باید مالیات های ایالتی کالیفرنیا پرداخت کنند. با این حال، با کمک MyFreeTaxes، می توانید مالیات های ایالتی را برای حداکثر سه ایالت به صورت رایگان

نیز پرداخت کنید. این کار می تواند هزینه ها را کاهش دهد و به شما امکان می دهد از بازپرداخت خود به طور موثرتری استفاده کنید.

بهره گیری از تشکیل پرونده رایگان

شرکت Prep Tax Free OC Way’s United County Orange با Block H&R، IRS با  سایر شرکای محلی همکاری کرده است تا تهیه و ثبت مالیات را تا حد امکان آسان و مقرون به صرفه کند و  ثبات مالی شهروندان را ارتقا دهد. بازپرداخت مالیات نقش مهمی در تثبیت خانواده های کم درآمد و متوسط دارد و به آنها امکان می دهد تا برای فرزندان خود آینده بهتری بسازند . از فرصتهای موجود 

برای ثبت رایگان مالیات در کالیفرنیا از طریق این خدمات در www.ocfreetaxprep.com استفاده کنید.

Share this:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts

GET IMPORTANT UPDATES

Enter your email address to get updates and information about deadlines & extensions from the OC Free Tax Prep Team. You can also text MONEYBACK to 50503 to get updates sent directly via text message*.

*Charity Alerts 4/mo, see privacy policy. Msg&Data rates may apply. Txt HELP for help. Txt STOP to unsubscribe.
fa_IRفارسی

دریافت به‌روزرسانی‌های مهم

به‌روزرسانی‌ها را در مورد اطلاعات، مهلت‌ها و تمدیدها دریافت کنید

*همچنین می‌توانید با ارسال پیامک MONEYBACK به 50503، بروزرسانی‌ها را مستقیماً از طریق پیامک دریافت کنید.

You're now being redirected to MyFreeTaxes.com

5