Được trao quyền bởi Orange County United Way

Bạn có thể khai thuế trực tuyến miễn phí ở California không?

Bạn có thể khai thuế trực tuyến miễn phí ở California không?

Khai thuế trực tuyến miễn phí để hoàn thuế ở California

United Way đã hợp tác với H&R Block cũng như Sở Thuế vụ (IRS) để mang đến cho cư dân Quận Cam California cơ hội được chuẩn bị và nộp thuế miễn phí thông qua MyFreeTaxes nếu bạn khai thuế đơn giản. Đây là một cách khai thuế an toàn, bảo mật và hỗ trợ người đóng thuế ở California tăng tiền hoàn thuế đồng thời tiết kiệm tiền cho các dịch vụ khai thuế.

Các dịch vụ khai thuế miễn phí có thể mang lại lợi ích không chỉ cho những người gặp khó khăn trong quá trình khai thuế mà còn cho những người không chắc liệu họ có cần khai hay không hoặc những người đang muốn nhận tín dụng thuế Tín Thuế Lợi Tức Liên Bang (EITC) hoặc Tín Thuế Lợi Tức Tiểu Bang (CalEITC). Bạn có thể cảm thấy tự tin rằng các khoản thuế của bạn đang được chuẩn bị chính xác và bạn đang nhận được tất cả các khoản tín dụng và tiền hoàn lại mà bạn đủ điều kiện nhận.

Khai thuế tiểu bang California

Ngay cả khi thuế liên bang có thể được nộp miễn phí, nhiều người vẫn phải trả tiền để nộp thuế tiểu bang California của họ. Tuy nhiên, với MyFreeTaxes, bạn cũng có thể nộp thuế tiểu bang miễn phí cho tối đa ba tiểu bang. Điều này có thể giảm thêm chi phí và cho phép bạn sử dụng tiền hoàn lại của mình hiệu quả hơn.

Tận dụng lợi thế của việc nộp đơn miễn phí

Orange County United Way’s OC Free Tax Prep đã hợp tác với H&R Block, IRS và các đối tác địa phương khác để giúp việc chuẩn bị và nộp thuế dễ dàng và hợp túi tiền nhất có thể nhằm thúc đẩy sự ổn định tài chính. Hoàn thuế đóng một vai trò không thể thiếu trong việc ổn định các gia đình có thu nhập thấp và trung bình và cho phép họ chu cấp tốt hơn cho con cái. Tận dụng các cơ hội có sẵn để khai thuế miễn phí tại California thông qua các dịch vụ này tại www.ocfreetaxprep.com.

Nộp thuế chưa bao giờ dễ dàng hơn thế

chia sẻ cái này
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

bài viết liên quan

Nhận Cập Nhật Quan Trọng

Nhận cập nhật về thông tin, hạn chót và gia hạn

*Bạn cũng có thể nhắn tin MONEYBACK đến 50503 để nhận cập nhật trực tiếp qua tin nhắn.
viTiếng Việt

Nhận Cập Nhật Quan Trọng

Nhận cập nhật về thông tin, hạn chót và gia hạn

*Bạn cũng có thể nhắn tin MONEYBACK đến 50503 để nhận cập nhật trực tiếp qua tin nhắn.

Bạn hiện đang được chuyển hướng đến MyFreeTaxes.com​

5