خدمات آماده سازی مالیاتی رایگان به نفع خانوارهای کالیفرنیا [توصیه ها]

Free Tax Preparation Services Benefit California Households

Free Tax Preparation Services Benefit California Households

 

Prep Tax Free OC در حال ایجاد تغییر در زندگی افراد و خانواده های ساکن County Orange است. برنامه Way’s United

Prep Tax Free خدماتی را برای خانوارهای کم درآمد ارائه می دهد تا به آنها کمک کند حداکثر استفاده را از اظهارنامه مالیاتی

خود ببرند. خانواده ها در مورد اعتبارات مالیات بر درآمد کسب شده )EITC( و سایر بازپرداخت هایی که ممکن است واجد شرایط

دریافت آنها باشند، آموزش می بینند تا پول بیشتری برای مراقبت از فرزندان خود، پرداخت بدهی و پس انداز خود دریافت کنند.

خانواده Vazquez از این خدمات آمادگی مالیاتی رایگان برای خانواده پنج نفره خود بهره مند شده اند:

(ترجمه شده) “ما 5 فرزند داریم: 9 ، 10  و 17  ساله. من به عنوان متصدی بارهستم  و همسرم دستیار مدرسه ابتدایی است  در این روزهای سخت، این خدمات آماده سازی مالیاتی رایگان به ما کمک زیادی می کند، بخصوص در مورد پرداخت بدهی هایمان. بازپرداختی که قرار است دریافت کنیم به ما کمک می کند تا از طریق کارت های اعتباریمان خرید کنیم   سایر هزینه هایمان را  پرداخت کنیم. و بیشترین 

مزیت  این کار است که ما به اندازه کافی پول خواهیم داشت تا بتوانیم امسال پس انداز کنیم”.

Shirley، یک مادرمجرد و دارای سه فرزند می باشد، که توانست به منابع اضافی دسترسی پیدا کند و برای برنامه ریزی برای آینده بازپرداخت دریافت کند: در طول فصل مالیاتی 2019 Prep Tax Free OC نزدیک به 21،000 اظهارنامه مالیاتی برای ساکنان County Orange که منجر به بازپرداخت بیش از 10 میلیون دلار در ایالت و فدرال شده است این پول به جیب خانواده های کم درآمد

برگشت تا بتوانند هزینه مایحتاج اولیه زندگی را بپردازند، بیشتر پس انداز کنند د و به رونق اقتصاد محلی کمک کنند.

مادرم به من یاد داد که در امور مالی بسیار متفکر باشم و برای روزهای سخت پول کنار بگذارم”. Shirley توضیح داد. “هدف من این است که در صورت از دست دادن کارم، دو تا سه ماه پس انداز درآمد داشته باشم یا به اندازه کافی برای جبران هزینه خرابی ماشینم یا هزینه های پزشکی داشته باشم. این بازپرداخت ها به من این امکان را داده است و من از این برنامه و داوطلبانی که در اینجا

هر ساله مرا در این روند راهنمایی می کنند بسیار قدردانی می کنم”.

بسیاری از مردم هر ساله دریافت بازپرداخت و کسب اعتبار مالیاتی را از دست می دهند زیرا که از این  که آنها واجد شرایط دریافت آن هستند اطلاعی ندارند. با کمک Prep Tax Free OC و شرکای آن، خانواده ها می توانند مطمئن باشند که بیشترین بازپرداخت را دریافت میکنند. 

و الزم نیست نگران نحوه پرداخت هزینه های خود باشند. هدف این برنامه شکستن چرخه فقر یک خانوار در یک زمان است.

Share this:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts

GET IMPORTANT UPDATES

Enter your email address to get updates and information about deadlines & extensions from the OC Free Tax Prep Team. You can also text MONEYBACK to 50503 to get updates sent directly via text message*.

*Charity Alerts 4/mo, see privacy policy. Msg&Data rates may apply. Txt HELP for help. Txt STOP to unsubscribe.
fa_IRفارسی