Được trao quyền bởi Orange County United Way

Chuẩn bị thuế miễn phí OC cung cấp giải pháp theo mùa cho doanh nhân

OC Free Tax Prep cung cấp giải pháp theo mùa cho doanh nhân

 Đối với các chủ doanh nghiệp tư nhân, ít nhất phải nói rằng mùa thuế có thể gây khó khăn. Phải mất rất nhiều nỗ lực để nộp thuế của bạn một cách chính xác và kịp thời—chưa nói đến thời gian, điều luôn khan hiếm đối với các doanh nhân.

Tuy nhiên, đối với các doanh nhân đủ điều kiện ở Quận Orange, có sẵn các nguồn lực để làm cho mùa khai thuế không chỉ dễ dàng hơn mà còn có khả năng mang lại nhiều lợi ích hơn về mặt tài chính.

Khai thuế cho Doanh nhân Tư doanh

Để bắt đầu, hãy lưu ý rằng, theo IRS, lao động tự do biểu thị những cá nhân kiểm soát phương pháp và phương tiện mà họ thực hiện các dịch vụ cho người khác. Nói cách khác, họ không phải là nhân viên; họ là những nhà thầu độc lập.

Tự kinh doanh có thể đi kèm với một số gánh nặng thuế bổ sung, nhưng cũng có cơ hội để yêu cầu khấu trừ. Ví dụ: các doanh nhân tự kinh doanh có thể yêu cầu bất kỳ chi phí thông thường và cần thiết nào cho hoạt động kinh doanh của họ—bao gồm:

  • Quảng cáo
  • Chi phí ô tô, xe tải
  • Hoa hồng đã trả
  • Bảo hiểm
  • Dịch vụ pháp lý
  • Chi phí văn phòng
  • Vật tư
  • Sửa chữa và bảo trì
  • Tiện ích
  • Dịch vụ điện thoại

Các doanh nhân tự kinh doanh phải báo cáo tất cả thu nhập, kể cả tiền mặt, trên các mẫu Biểu C hoặc Biểu C-EZ—bất kể họ có nhận được mẫu 1099 hay không. Vì mục đích thuế, lãi hoặc lỗ của tư doanh là tổng của tất cả thu nhập tư nhân trừ đi tất cả các chi phí tư nhân.

Nộp thuế chưa bao giờ dễ dàng hơn thế

chia sẻ cái này
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

bài viết liên quan

Nhận Cập Nhật Quan Trọng

Nhận cập nhật về thông tin, hạn chót và gia hạn

*Bạn cũng có thể nhắn tin MONEYBACK đến 50503 để nhận cập nhật trực tiếp qua tin nhắn.
viTiếng Việt

Nhận Cập Nhật Quan Trọng

Nhận cập nhật về thông tin, hạn chót và gia hạn

*Bạn cũng có thể nhắn tin MONEYBACK đến 50503 để nhận cập nhật trực tiếp qua tin nhắn.

Bạn hiện đang được chuyển hướng đến MyFreeTaxes.com​

5