Được trao quyền bởi Orange County United Way

Bạn Có Phải Là Người Làm Việc Bán Thời Gian? Bạn Có Thể Đủ Điều Kiện Nhận Tín Dụng Thuế!

Nếu bạn làm việc bán thời gian, bạn có thể đủ điều kiện nhận tín dụng thuế hoàn lại tiền mặt! Có hai khoản tín dụng thuế quan trọng cần lưu ý nếu bạn là người làm việc bán thời gian ở California.

Là cư dân Quận Cam, bạn có thể đủ điều kiện nhận Tín dụng Thuế Thu nhập kiếm được của California (còn được gọi là CalEITC). Khoản tín dụng thuế hoàn lại này có thể được yêu cầu bởi những cá nhân kiếm được ít hơn 30.000 đô la vào năm 2023 và đáp ứng các tiêu chí sau:

  •       Bạn là Công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú
  •       Bạn sẽ không nộp đơn như đã kết hôn và nộp đơn riêng
  •       Bạn có thu nhập từ việc làm việc cho ai đó (hoặc cho chính bạn!)

Nhiều người làm việc bán thời gian đáp ứng được những yêu cầu này. Những người đủ điều kiện nhận CalEITC cũng có thể đủ điều kiện nhận Tín dụng Thuế Thu nhập kiếm được (EITC) của liên bang. Tín dụng thuế này có thu nhập tối đa cao hơn để đủ điều kiện: 64.000 USD.

Trung bình, những người đóng thuế đủ điều kiện nhận EITC và CalEITC đã bỏ lại hàng trăm, thậm chí hàng nghìn đô la vào túi của họ trong mùa thuế. Nhiều người làm việc bán thời gian không biết rằng họ đủ điều kiện nhận các cơ hội hoàn lại tiền này và không bao giờ yêu cầu chúng.

Đừng bỏ lỡ các khoản tiết kiệm lớn và tín dụng thuế hoàn lại tiền mặt trong mùa thuế này! Hãy đảm bảo rằng bạn đang tận dụng các khoản tín dụng có sẵn cho mình bằng cách đặt lịch hẹn khai thuế miễn phí tại địa điểm Khai thuế miễn phí OC gần bạn!

Nộp thuế chưa bao giờ dễ dàng hơn thế

chia sẻ cái này
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

bài viết liên quan

Nhận Cập Nhật Quan Trọng

Nhận cập nhật về thông tin, hạn chót và gia hạn

*Bạn cũng có thể nhắn tin MONEYBACK đến 50503 để nhận cập nhật trực tiếp qua tin nhắn.
viTiếng Việt

Nhận Cập Nhật Quan Trọng

Nhận cập nhật về thông tin, hạn chót và gia hạn

*Bạn cũng có thể nhắn tin MONEYBACK đến 50503 để nhận cập nhật trực tiếp qua tin nhắn.

Bạn hiện đang được chuyển hướng đến MyFreeTaxes.com​

5