Được trao quyền bởi Orange County United Way

XIN C ́P VÀ GIA HẠN ITIN

Xin cấp hoặc gia hạn Số Định Danh Người Đóng Thuế (ITIN) của bạn để khai thuế và nhận tín thuế tiền mặt.
itin-rewewal-applications

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA VIỆC XIN C ́P VÀ GIA HẠN ITIN

Năm 2020, California đã mở rộng phạm vi tiếp cận Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được California (CalEITC) và Tín Thuế Trẻ Nhỏ (YCTC) tới những người kê khai thuế bằng mã số ITIN.

Những tín thuế hoàn tiền này có thể được trả bằng tiền cho bạn và số tiền hoàn sẽ phụ thuộc vào thu nhập và số lượng thành viên trong gia đình của bạn:

Năm 2020, California đã mở rộng phạm vi tiếp cận Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được California (CalEITC) và Tín Thuế Trẻ Nhỏ (YCTC) tới những người kê khai thuế bằng mã số ITIN.

Những tín thuế hoàn tiền này có thể được trả bằng tiền cho bạn và số tiền hoàn sẽ phụ thuộc vào thu nhập và số lượng thành viên trong gia đình của bạn:

NHẬN HỖ TRỢ TRỰC TIẾP TỪ CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI​

Nhận sự hỗ trợ trực tiếp miễn phí về vấn đề xin cấp và gia hạn ITIN từ một trong các đối tác tin cậy của chúng tôi tại Quận Orange:

ABRAZAR

7101 Wyoming Street 
Westminster, CA 92683

(714) 278-4679

Anaheim Independencia Family Resource Center

10841 Garza Avenue  
Anaheim, CA 92804 

(714) 826-9070

Community Action Partnership of OC

11870 Monarch Street 
Garden Grove, CA 92841

(714) 944-3222

Downtown Anaheim Community Center

in partnership with Good Hands Foundation

250 East Center Street 
Anaheim, CA 92804

(714) 765-5400

El Modena Family Resource Center

18672 East Center Avenue
Orange, CA 92869

(714) 532-3595

Ponderosa Family Resource Center

in partnership with Good Hands Foundation

320 E. Orangewood Avenue 
Anaheim, CA 92802 

(714) 765-5400

Southwest Community Center

1601 W Second Street 
Santa Ana, CA 92703

(714) 920-5146

Bạn muốn xin cấp và gia hạn ITIN bằng cách khác? Không thành vấn đề! Bạn có thể bắt đầu quy trình với IRS tại đây here.

Bạn muốn xin cấp và gia hạn ITIN bằng cách khác? Không thành vấn đề! Bạn có thể bắt đầu quy trình với IRS tại đây

itin-renewals-and-applications
California for All Golden State Stimulus

ITIN CASH-BACK CREDIT CALCULATOR

Use this calculator to estimate how much cash-back you may qualify to claim from the California Earned Income Tax Credit (CalEITC) and Young Child Tax Credit (YCTC) when you have an ITIN and file your 2022 tax return:

Tax Calculator

OC Free Tax Prep Cash Back Calculator

HOW MUCH CASH BACK DO YOU QUALIFY FOR?

calculator icon 1

How Much Cash Back Do You Qualify For?

calculator icon
m icon
California EITC
$0
EITC Icons YCTC
Young Child Tax Credit
$0

Note: This is an estimated report based on the information you provided in the calculator. It's possible your results will vary when you fill out your tax return. Other income or expenses not accounted for above (including, but not limited to, unemployment income, alimony and moving expenses), could change the amount of, or affect your eligibility to claim these credits.

OC Free Tax Prep Cash Back Calculator

10%

Are you at least 18 years old?


OC Free Tax Prep Cash Back Calculator

20%

Did you live in California for more than 6 months in 2021?


OC Free Tax Prep Cash Back Calculator

30%

How many qualifying children do you have? i A qualifying child is your son or daughter, stepchild, foster child, or a brother, sister, stepbrother, stepsister or the child of any of these (for example your grandchild, niece or nephew). The qualifying child must have lived with you in California for more than half the year and be younger than you or your spouse, and under the age of 19 (or under the age of 24 if a full-time student, or any age if disabled). The qualifying child can only be claimed by one taxpayer. If an individual who otherwise qualifies is married at the end of the year or could be claimed by more than one taxpayer, additional rules apply.


OC Free Tax Prep Cash Back Calculator

40%

Did you have a child younger than 6 years old all of 2021?


OC Free Tax Prep Cash Back Calculator

50%

next, tell us how you are filing this year

How do you plan to file your tax return? i This is just a type of category the IRS uses to classify your return based primarily on your marital status. Note that if you file as 'Married Filing Separate' you cannot take EITC.


OC Free Tax Prep Cash Back Calculator

60%

Can you be claimed as a dependent on someone else's tax return?


OC Free Tax Prep Cash Back Calculator

70%

Finally, We need to confirm a few details about your income

How much did you earn from your California jobs in 2021? i This includes wages, salaries, tips, and other employee compensation, but only if such amounts are subject to California withholding. It includes money you earned from self-employment.


OC Free Tax Prep Cash Back Calculator

80%

Did you have investment income greater than $4,053 in 2021?


OC Free Tax Prep Cash Back Calculator

HOW MUCH CASH BACK DO YOU QUALIFY FOR?

Your Estimate

calculator icon
m icon
California EITC
$0
EITC Icons YCTC
Young Child Tax Credit
$0

Note: This is an estimated report based on the information you provided in the calculator. It's possible your results will vary when you fill out your tax return. Other income or expenses not accounted for above (including, but not limited to, unemployment income, alimony and moving expenses), could change the amount of, or affect your eligibility to claim these credits.

m icon
California EITC
$0
EITC Icons YCTC
Young Child Tax Credit
$0

Note: This is an estimated report based on the information you provided in the calculator. It's possible your results will vary when you fill out your tax return. Other income or expenses not accounted for above (including, but not limited to, unemployment income, alimony and moving expenses), could change the amount of, or affect your eligibility to claim these credits.

OC Free Tax Prep Cash Back Calculator

You do not qualify for the California EITC or California Young Child Tax Credit. i This is an estimated report based on the information you provided in the calculator. It's possible your results will vary when you fill out your tax return. Other income or expenses not accounted for above (including, but not limited to, unemployment income, alimony and moving expenses), could change the amount of, or affect your eligibility to claim these credits.

m icon
California EITC
$0
EITC Icons YCTC
Young Child Tax Credit
$0
m icon
California EITC
$0
g icon
Young Child Tax Credit
$0

Lorem Ipsum

Sự hỗ trợ hào phóng từ

abrazar
community action partnership
good hands foundation

Bạn đã sẵn sàng khai thuế miễn phí chưa?​

viTiếng Việt

Nhận Cập Nhật Quan Trọng

Nhận cập nhật về thông tin, hạn chót và gia hạn

*Bạn cũng có thể nhắn tin MONEYBACK đến 50503 để nhận cập nhật trực tiếp qua tin nhắn.

You're now being redirected to MyFreeTaxes.com

5