Được trao quyền bởi Orange County United Way

XIN C ́P VÀ GIA HẠN ITIN

Xin cấp hoặc gia hạn Số Định Danh Người Đóng Thuế (ITIN) của bạn để khai thuế và nhận tín thuế tiền mặt.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC GIA HẠN ITIN

Năm 2020, California đã mở rộng phạm vi tiếp cận Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được California (CalEITC) và Tín Thuế Trẻ Nhỏ (YCTC) tới những người kê khai thuế bằng mã số ITIN.

Những tín thuế hoàn tiền này có thể được trả bằng tiền cho bạn và số tiền hoàn sẽ phụ thuộc vào thu nhập và số lượng thành viên trong gia đình của bạn:

NHẬN HỖ TRỢ TRỰC TIẾP TỪ CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI​

Nhận sự hỗ trợ trực tiếp miễn phí về vấn đề xin cấp và gia hạn ITIN từ một trong các đối tác tin cậy của chúng tôi tại Quận Orange:

ABRAZAR

7101 Wyoming Street Westminster, CA 92683

Anaheim Independencia Family Resource Center

10841 Garza Avenue Anaheim, CA 92804

Community Action Partnership of OC

11870 Monarch Street Garden Grove, CA 92841

Downtown Anaheim Community Center

250 East Center Street Anaheim, CA 92804

El Modena Family Resource Center

18672 East Center Avenue Orange, CA 92869

Ponderosa Family Resource Center

320 E. Orangewood Avenue Anaheim, CA 92802

Southwest Community Center

1601 W Second Street Santa Ana, CA 92703

Bạn muốn xin cấp và gia hạn ITIN bằng cách khác? Không thành vấn đề! Bạn có thể bắt đầu quy trình với IRS tại đây.
itin-renewals-and-applications

Sự hỗ trợ hào phóng từ

abrazar
community action partnership
good hands foundation

Sẵn sàng nộp thuế của bạn?

viTiếng Việt

Nhận Cập Nhật Quan Trọng

Nhận cập nhật về thông tin, hạn chót và gia hạn

*Bạn cũng có thể nhắn tin MONEYBACK đến 50503 để nhận cập nhật trực tiếp qua tin nhắn.

Bạn hiện đang được chuyển hướng đến MyFreeTaxes.com​

5