Được trao quyền bởi Orange County United Way

KHAI THUẾ MIỄN PHÍ VÀ DỄ DÀNG VỚI oc free tax prep

Nếu bạn kiếm được ít hơn 79.000 đô la vào năm 2023, các chuyên gia thuế IRS của chúng tôi có thể giúp bạn yêu cầu hoàn lại tiền thuế và nộp hồ sơ MIỄN PHÍ.

lang Partnership with my free taxes man vi 1

2.500 khách hàng hài lòng

Stars 1

Tiết kiệm trung bình cho mỗi người quay phim

$ 43

Tiết kiệm chi phí khai thuế

$ 2354

Tờ khai thuế đã hoàn thành

345

NỘP THEO CÁCH CỦA BẠN

Nộp thuế của bạn chưa bao giờ được dễ dàng hơn. Chọn một trong các

Expert Help Mobile 4

Nhận Trợ Giúp Miễn Phí từ Chuyên Gia

Tìm một văn phòng gần bạn. Những người khai thuế được IRS chứng nhận của chúng tôi sẽ hoàn thành và nộp tờ khai cho bạn.

Viet IRS
Online Filing Mobile 6

Nộp hồ sơ Trực Tuyến Trong vài Phút

Trả lời một loạt câu hỏi hướng dẫn và biểu mẫu thuế sẽ được tạo tự động cho bạn. Nó thực sự đơn giản!

lang Partnership with my free taxes man vi 1
Online Filing Mobile 6

Nộp hồ sơ Trực Tuyến Trong vài Phút

Trả lời một loạt câu hỏi hướng dẫn và biểu mẫu thuế sẽ được tạo tự động cho bạn. Nó thực sự đơn giản!

lang Partnership with my free taxes man vi 1
File with expert 2

Nhận Trợ Giúp Miễn Phí từ Chuyên Gia

Tìm một văn phòng gần bạn. Những người khai thuế được IRS chứng nhận của chúng tôi sẽ hoàn thành và nộp tờ khai cho bạn.

Online Filing 1

Nộp hồ sơ Trực Tuyến Trong vài Phút

Trả lời một loạt câu hỏi hướng dẫn và biểu mẫu thuế sẽ được tạo tự động cho bạn. Nó thực sự đơn giản!

United For Financial Security Logo
OCUW 1
My Free Taxes logo
IRS LOGO
Its your money Logo

BẠN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HOÀN LẠI BAO NHIÊU TIỀN MẶT?

BẠN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HOÀN LẠI BAO NHIÊU TIỀN MẶT?

Bạn có thể đủ điều kiện nhận lại hàng trăm hoặc hàng nghìn đô la tiền mặt dưới dạng tín dụng thuế.

Chơi Video
United For Financial Security Logo
United Way Logo
My Free Taxes logo
IRS LOGO
Its your money Logo

XEM TẠI SAO QUẬN ORANGE YÊU CHÚNG TÔI

Chúng tôi tự hào giúp các gia đình yêu cầu hoàn lại khoản tín dụng thuế và tiết kiệm phí khai thuế.

XEM TẠI SAO QUẬN ORANGE YÊU CHÚNG TÔ

Chúng tôi tự hào giúp các gia đình yêu cầu hoàn lại khoản tín dụng thuế và tiết kiệm phí khai thuế.

Tại sao phải nộp hồ sơ với OC Free Tax Prep?

Các Chuyên Gia Dược IRS Chứng Nhận

Nhận trợ giúp miễn phí từ chuyên gia với Người khai thuế được IRS chứng nhận của chúng tôi, giúp việc nộp đơn trở nên dễ dàng và đơn giản.

Chúng tôi giúp bạn yêu cầu hoàn lại các khoản tín dụng thuế thường không được yêu cầu.

Chúng tôi giúp bạn nhận được mọi khoản khấu trừ và tín dụng thuế mà bạn đủ điều kiện để yêu cầu.

Gửi tiền trực tiếp và nộp đơn điện tử được cung cấp miễn phí để giúp bạn nhận được tiền hoàn lại nhanh hơn.

Why File With OCFTP 1
viTiếng Việt

Nhận Cập Nhật Quan Trọng

Nhận cập nhật về thông tin, hạn chót và gia hạn

*Bạn cũng có thể nhắn tin MONEYBACK đến 50503 để nhận cập nhật trực tiếp qua tin nhắn.

Hãy gọi tới đường dây nóng của chúng tôi 888-434-8248Đường dây nóng của chúng tôi hoạt động từ 9 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Gửi email tới vita@unitedwayoc.org để được trợ giúp thêm

Bạn hiện đang được chuyển hướng đến MyFreeTaxes.com​

5