Được trao quyền bởi Orange County United Way

KHAI THUẾ NHANH CHÓNG, DỄ DÀNG VÀ MIỄN PHÍ 100% VỚI oc free tax prep

Sinh viên có thể nộp những mẫu khai thuế thông dụng nhất một cách MIỄN PHÍ với phần mềm

My Free Taxes yellow vi
Được tin cậy bởi quận cam

TIẾT KIỆM HƠN 260 TRIỆU USD PHÍ CHUẨN BỊ HỒ SƠ KHAI THUẾ

file check 02

Khai Thuế Miễn Phí Thực Sự

Không như các phần mềm khai thuế khác, quý vị sẽ không bao giờ bị yêu cầu cung cấp thẻ tín dụng hay chào bán thêm. Mọi bước đều miễn phí 100%, từ mẫu khai thuế liên bang và tiểu bang cho tới khai thuế điện tử và nộp tiền trực tiếp.

zap fast

Đơn Giản, Khai Thuế Chỉ Trong Một Lần Thực Hiện

Chỉ mất ít phút để hoàn thành việc khai thuế từ điện thoại hoặc máy tính. Quý vị chỉ cần trả lời một loạt các câu hỏi, và phần mềm MyFreeTaxes sẽ hoàn thành các mẫu mà quý vị cần để khai thuế.

chart breakout square

Hoàn Thuế Tối Đa

An tâm khai thuế khi biết rằng quý vị sẽ nhận lại từng đô-la mà quý vị xứng đáng được nhận, bao gồm tín thuế giáo dục, các khoản khấu trừ giáo dục và tín thuế hoàn tiền!!

QUY TRÌNH NHƯ THẾ NÀO?

Nếu quý vị là sinh viên đại học/cao đẳng có thu nhập dưới $79,000 trong năm 2023, MyFreeTaxes là một trang web dễ sử dụng sẽ giúp quý vị khai thuế MIỄN PHÍ​.

2. Kết Nối với Phần Mềm Khai Thuế Trực Tuyến Miễn Phí của chúng tôi

Truy cập MyFreeTaxes.com để kết nối. Đây là trang web dễ sử dụng, đã được IRS phê chuẩn và có dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại!

1. Tập Hợp Giấy Tờ

Tải về danh sách kiểm tra của chúng tôi để đảm bảo bạn có tất cả thông tin cần thiết để nộp. i.

2. Kết Nối với Phần Mềm Khai Thuế Trực Tuyến Miễn Phí của chúng tôi

Truy cập MyFreeTaxes.com để kết nối. Đây là trang web dễ sử dụng, đã được IRS phê chuẩn và có dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại!

3. Hoàn Thành Tờ Khai

Vui lòng trả lời các câu hỏi kèm chỉ dẫn, sau đó các mẫu khai thuế sẽ được tạo tự động cho quý vị.

Quý Vị Sẽ Được Hoàn Thuế Bao Nhiêu?

C U HỎI THƯỜNG GẶP

MyFreeTaxes giúp mọi người khai thuế miễn phí và nhận được sự hỗ trợ mà họ cần trong khi khai thuế. Phần mềm tự chuẩn bị của chúng tôi (có thể truy cập bằng cách chọn tùy chọn “By myself” (Tự thực hiện) trên trang chủ MyFreeTaxes) là hoàn toàn miễn phí. Với những người dùng MyFreeTaxes cần hỗ trợ thêm khi khai thuế, chúng tôi cũng kết nối họ với các tổ chức đối tác phi lợi nhuận thuộc chương trình Hỗ Trợ Thuế Thu Nhập Tình Nguyện (VITA) của IRS (có thể truy cập bằng cách nhấp vào tùy chọn “With assistance” (Có hỗ trợ) trên trang chủ MyFreeTaxes.) Các tình huống khai thuế phổ biến mà MyFreeTaxes hỗ trợ bao gồm:

 • Thu nhập W-2
 • Thu nhập tự doanh (Mẫu Khai C và 1099)
 • Khấu trừ tiền lời thế chấp
 • Trương mục tiết kiệm y tế (HSA)
 • Thu nhập hạn chế từ cổ tức và tiền lời được báo cáo trên mẫu 1099-INT hoặc 1099-DIV
 • Thu nhập thất nghiệp
 • Chi phí và tín thuế giáo dục cho sinh viên
 • Tiền lời trên khoản vay sinh viên
 • Yêu cầu khấu trừ tiêu chuẩn
 • Hoàn thuế từng khoản mục
 • Tín Thuế Thu Nhập Do Lao Động (EIC)
 • Tín thuế trẻ em
 • Chi phí chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc
 • Hồ sơ khai thuế của người không phải cư dân
 • Hồ sơ khai thuế sửa đổi

Để biết danh sách đầy đủ các mẫu được bao gồm (hoặc loại trừ) trong MyFreeTaxes, hãy xem ở bên dưới.

MyFreeTaxes miễn phí 100%. Mọi lựa chọn khai thuế của chúng tôi đều không đi kèm phí hay lệ phí nào.

United Way vận hành MyFreeTaxes và cam kết đảm bảo rằng quý vị có thể khai thuế dễ dàng, chính xác để nhận được khoản hoàn thuế mà quý vị xứng đáng được hưởng. Chúng tôi mong muốn quy trình khai thuế được miễn phí và bớt phức tạp trong một trải nghiệm trực tuyến an toàn và thuận tiện.

MyFreeTaxes hỗ trợ các mẫu khai thuế liên bang và tiểu bang giống như trong hầu hết các nền tảng khai thuế lớn. Dưới đây là danh sách đầy đủ các mẫu có trong phần mềm tự chuẩn bị của chúng tôi (có thể truy cập bằng cách chọn tùy chọn “By myself” (Tự thực hiện) trên trang chủ của chúng tôi):

 • Mẫu 1040 Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Sống ở Hoa Kỳ
 • Mẫu 1040-NR Tờ Khai Thuế Lợi Tức cho Người Nước Ngoài không là Thường Trú Nhân tại Hoa Kỳ
 • Mẫu 1040-PR Tờ Khai Thuế Tự Doanh – Puerto Rico
 • Mẫu 1040-SR Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân cho Người Cao Niên
 • Mẫu 1040-ES Thuế Phỏng Định
 • Mẫu 1040-V Phiếu Trả Tiền
 • Mẫu 1040-X Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hoa Kỳ Khai Lại
 • Mẫu W-2 Tiền Lương và Thuế
 • Mẫu Khai 1 Thu Nhập Bổ Sung và Điều Chỉnh Thu Nhập
 • Phụ Lục 2 Thuế Bổ Sung
 • Phụ Lục 3 Tín Thuế và Khoản Nộp Bổ Sung
 • Phụ Lục A Tiền Khấu Trừ Từng Khoản
 • Phụ Lục B Thu Nhập từ Cổ Tức và Tiền Lời
 • Phụ Lục C/EZ Lãi hoặc Lỗ từ Kinh Doanh
 • Phụ Lục D Tiền Lời hoặc Lỗ Trên Vốn
 • Phụ Lục E Thu Nhập từ Tiền Thuê và Tiền Bản Quyền
 • Phụ Lục EIC Tín Thuế Thu Nhập Do Lao Động
 • Phụ Lục F Tiền Lời hoặc Lỗ từ Canh Tác Nông Nghiệp
 • Phụ Lục H Thuế Việc Làm Hộ Gia Đình
 • Phụ Lục K-1 1065 Hợp Tác Kinh Doanh Phân Phối
 • Phụ Lục K-1 1041 Thu Nhập từ Tài Sản và Tín Thác
 • Phụ Lục K-1 1120-S Phần Thu Nhập được Chia của Cổ Đông
 • Phụ Lục R Tín Thuế cho Người Cao Niên hoặc Người Khuyết Tật
 • Phụ Lục SE Thuế Tự Doanh
 • Phụ Lục 8812 Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung
 • Mẫu 982 Giảm Thuộc Tính Thuế Do Miễn Nợ
 • Mẫu 1095-A Báo Cáo Thị Trường Bảo Hiểm Y Tế
 • Mẫu 1095-B Bao Trả Sức Khỏe
 • Mẫu 1095-C Bảo Hiểm Y Tế do Hãng Sở Cung Cấp
 • Mẫu 1098 Báo Cáo Lãi Thế Chấp
 • Mẫu 1098-C Khoản Đóng Góp của Phương Tiện Cơ Giới, Thuyền và Phi Cơ
 • Mẫu 1098-E Tiền Lời trên Khoản Vay Sinh Viên
 • Mẫu 1098-MA Tiền Trả Trợ Cấp Thế Chấp
 • Mẫu 1098-T Tiền Nộp Học Phí
 • Mẫu 1099-A Mua Lại hoặc Từ Bỏ Tài Sản Bảo Đảm
 • Mẫu 1099-B Tiền Thu Được từ Giao Dịch Môi Giới
 • Mẫu 1099-C Hủy Nợ
 • Mẫu 1099-DIV Thu Nhập từ Cổ Tức và Tiền Phân Phối
 • Mẫu 1099-G Một Số Khoản Tiền Trả của Chính Phủ/Chính Quyền
 • Mẫu 1099-INT Thu Nhập Từ Tiền Lời
 • Mẫu 1099-K Thẻ Thanh Toán và Giao Dịch Với Bên Thứ Ba
 • Mẫu 1099-MISC Thu Nhập Khác
 • Mẫu 1099-NEC Thù Lao cho Người Không Phải Là Nhân Viên
 • Mẫu 1099-OID Chiết Khấu Phát Hành Ban Đầu
 • Mẫu 1099-Q Tiền Trả từ Các Chương Trình Giáo Dục Đủ Điều Kiện
 • Mẫu 1099-R Tiền Phân Phối từ Hưu Bổng, Niên Kim, Hưu Trí hoặc Chia Sẻ Lợi Nhuận
 • Mẫu 1099-RRB Hưu Trí Đường Sắt
 • Mẫu 1099-S Tiền Thu Được từ Giao Dịch Bất Động Sản
 • Mẫu 1099-SA Tiền Phân Phối từ HSA, Archer MSA hoặc Medicare Advantage MSA
 • Mẫu 1099-SSA Tiền Phân Phối An Sinh Xã Hội
 • Mẫu 1310 Tiền Hoàn cho Người Đóng Thuế Đã Qua Đời
 • Mẫu 2120 Tờ Khai Nhiều Khoản Cấp Dưỡng
 • Mẫu 2210 Tiền Phạt Trả Thiếu
 • Mẫu 2441 Tín Thuế Chăm Sóc Trẻ Em và Người Phụ Thuộc
 • Mẫu 2555 Thu Nhập Kiếm Được ở Nước Ngoài
 • Mẫu 3468 Tín Thuế Đầu Tư
 • Mẫu 3800 Tín Thuế Doanh Nghiệp Tổng Quát
 • Mẫu 3909 Chi Phí Di Dời (Chỉ dành cho Quân Đội)
 • Mẫu 4136 Tín Thuế Liên Bang Đã Nộp cho Nhiên Liệu
 • Mẫu 4137 Thuế tính trên Thu Nhập Tiền Boa Chưa Báo Cáo
 • Mẫu 4562 Khấu Hao
 • Mẫu 4684 Mất Mát và Trộm Cắp
 • Mẫu 4797 Bán Bất Động Sản Kinh Doanh
 • Mẫu 4835 Thu Nhập và Chi Phí Cho Thuê Nông Trại
 • Mẫu 4868 Tự Động Gia Hạn Thời Gian Khai Thuế
 • Mẫu 4952 Khấu Trừ Chi Phí Lãi Đầu Tư
 • Mẫu 5329 Thuế Bổ Sung cho Các Chương Trình Đủ Điều Kiện (bao gồm IRA) và Các Trương Mục Ưu Đãi Thuế Khác
 • Mẫu 5405 Tín Thuế Người Mua Nhà Lần Đầu và Hoàn Trả Tín Thuế
 • Mẫu 5498 Khoản Đóng Góp vào IRA của Cá Nhân
 • Mẫu 5498 Trương Mục Tiết Kiệm Y Tế SA
 • Mẫu 5695 Tín Thuế Năng Lượng Tư Gia
 • Mẫu 5884-A Tín Thuế Giữ Chân Nhân Viên
 • Mẫu 6251 Thuế Tối Thiểu Thay Thế
 • Mẫu 6252 Thu Nhập Bán Hàng Trả Góp
 • Mẫu 6765 Tín Dụng để Tăng Hoạt Động Nghiên Cứu từ Các Thực Thể Được Chuyển Nhượng
 • Mẫu 6781 Tiền Lời và Lỗ từ Hợp Đồng theo Đoạn 1256
 • Mẫu 7202 Tín Thuế Nghỉ Ốm và Nghỉ Phép Gia Đình cho Một Số Cá Nhân Tự Doanh
 • Mẫu 8283 Khoản Đóng Góp Không Bằng Tiền Mặt
 • Mẫu 8332 Miễn Trừ Quyền Miễn Thuế
 • Mẫu 8379 Thương Tật của Người Hôn Phối
 • Mẫu 8396 Tín Thuế Lãi Thế Chấp
 • Mẫu 8453 Khai Thuế Điện Tử
 • Mẫu 8582 Hoạt Động Thụ Động
 • Mẫu 8606 IRA Không Khấu Trừ
 • Mẫu 8615 Thuế cho Một Số Trẻ Em Có Thu Nhập Không Do Lao Động
 • Mẫu 8814 Lựa Chọn của Phụ Huynh về việc Báo Cáo Lợi Ích và Cổ Tức của Trẻ
 • Mẫu 8815 Loại Trừ Tiền Lời từ Trái Phiếu Tiết Kiệm Hoa Kỳ Loạt EE và I
 • Mẫu 8829 Sử Dụng Nhà Để Kinh Doanh
 • Mẫu 8839 Chi Phí Nhận Con Nuôi Đủ Điều Kiện
 • Mẫu 8853 Hợp Đồng Archer MSA và Bảo Hiểm Chăm Sóc Dài Hạn
 • Mẫu 8859 Tín Thuế Người Mua Nhà Lần Đầu ở DC
 • Mẫu 8862 Thông Tin để Yêu Cầu Tín Thuế Thu Nhập Do Lao Động sau khi Không Cho Phép
 • Mẫu 8863 Tín Thuế Giáo Dục (Tín Thuế Cơ Hội, Hy Vọng và Học Tập Trọn Đời của Hoa Kỳ)
 • Mẫu 8880 Tín Thuế cho Khoản Đóng Góp Tiết Kiệm Hưu Trí Đủ Điều Kiện
 • Mẫu 8888 Gửi Tiền Trực Tiếp với Tiền Hoàn Thuế
 • Mẫu 8889 Trương Mục Tiết Kiệm Y Tế (HSA)
 • Mẫu 8901 Thông Tin về Trẻ Đủ Điều Kiện không phải là người phụ thuộc
 • Mẫu 8903 Khấu Trừ Hoạt Động Sản Xuất Trong Nước
 • Mẫu 8910 Tín Thuế Phương Tiện Cơ Giới Thay Thế
 • Mẫu 8915-E Tiền Phân Phối theo Đạo Luật CARES
 • Mẫu 8917 Khấu Trừ Học Phí và Lệ Phí
 • Mẫu 8936 Tín Thuế cho Xe Hơi Điện Cắm Sạc Đủ Điều Kiện
 • Mẫu 8941 Phí Bảo Hiểm Y Tế cho Hãng Sở Nhỏ
 • Mẫu 8949 Bán và Thanh Lý Tài Sản Vốn Khác
 • Mẫu 8958 Phân Bổ Thuế Giữa Các Cá Nhân ở Tiểu Bang theo Luật Cộng Đồng Tài Sản
 • Mẫu 8960 Thuế Thu Nhập Đầu Tư Ròng Cá Nhân, Bất Động Sản và Quỹ Tín Thác
 • Mẫu 8962 Tín Thuế Bảo Phí
 • Mẫu 8965 Miễn Trừ Bao Trả Sức Khỏe
 • Mẫu 8995 Khấu Trừ Thu Nhập Kinh Doanh Đủ Điều Kiện

MyFreeTaxes hợp tác với IRS để giúp mọi người khai thuế liên bang và tiểu bang dễ dàng, chính xác.

Phần mềm khai thuế MyFreeTaxes được cung cấp bởi TaxSlayer, sử dụng các tiêu chuẩn cao nhất trong ngành để bảo vệ thông tin của quý vị. United Way không có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin thuế cá nhân nào của quý vị.

United Way đấu tranh vì sức khỏe, giáo dục và sự ổn định tài chánh của tất cả mọi người trong mọi cộng đồng. Chúng tôi cung cấp cho mọi người kiến thức và các công cụ tài chính để xây dựng một nền tảng vững chắc giúp cải thiện cuộc sống của họ và con em họ. Với hàng triệu người Mỹ, tiền hoàn thuế và tín thuế là cực kỳ quan trọng đối với sự ổn định và thành công tài chánh của họ. Đó là lý do tại sao United Way giúp mọi người tiết kiệm nhiều hơn từ số tiền mà họ vất vả kiếm được. Cho đến nay, hơn 1.3 triệu người đã sử dụng MyFreeTaxes, tiết kiệm được khoảng 260 triệu đô-la phí chuẩn bị khai thuế.

KHAI THUẾ NHANH CHÓNG, ĐƠN GIẢN VÀ MIỄN PHÍ 100%

Sinh viên có thể nộp những mẫu khai thuế thông dụng nhất một cách MIỄN PHÍ với phần mềm MyFreeTaxes của United Way.

image 3 1
ocftp students hero

KÊ KHAI NGAY

ĐƯỢC TIN DÙNG BỞI QUẬN ORANGE
ĐÃ TIẾT KIỆM HƠN 260 TRIỆU ĐÔ LA CHO CÁC KHOẢN PHÍ CHU ̉N BỊ KÊ KHAI THUẾ

freefilingocftp

MIỄN PHÍ​

Khai Thuế Miễn Phí Thực Sự

MyFreeTaxes miễn phí 100%. Không giống các phần mềm khai thuế khác, phần mềm này không bao giờ yêu cầu bạn  nhập thông tin thẻ tín dụng hoặc tốn thêm bất kỳ khoản phí nào. Tất cả đều được miễn phí, từ các mẫu khai thuế liên bang và tiểu bang cho đến khai thuế điện tử và nộp thuế trực tiếp. 

easyonlineocftp

ĐƠN GIẢN

Các Bước Đơn Giản Giúp Bạn Kê Khai Thuế Nhanh Chóng

Chỉ mất ít phút để hoàn thành việc khai thuế từ điện thoại hoặc máy tính. Quý vị chỉ cần trả lời một loạt các câu hỏi, và phần mềm MyFreeTaxes sẽ hoàn thành các mẫu mà quý vị cần để khai thuế.

cashbackocftp

ĐẢM BẢO

Hoàn Thuế Tối Đa

An tâm khai thuế khi biết rằng quý vị sẽ nhận lại từng đô-la mà quý vị xứng đáng được nhận, bao gồm tín thuế giáo dục, các khoản khấu trừ giáo dục và tín thuế hoàn tiền!!

Cách hoạt động

Nếu bạn đang là sinh viên đại học có thu nhập dưới 73.000 đô la  trong năm 2022, MyFreeTaxes là một website giúp bạn khai thuế một cách đơn giản và MIỄN PHÍ.

Tải về danh sách kiểm tra của chúng tôi để đảm bảo bạn có tất cả thông tin cần thiết để nộp. i.

Truy cập MyFreeTaxes.com để kết nối. Đây là trang web dễ sử dụng, đã được IRS phê chuẩn và có dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại!

Trả lời danh sách các câu hỏi có hướng dẫn và biểu mẫu thuế của bạn sẽ được tạo tự động. Cài đặt phương thức thanh toán trực tiếp để nhận tiền hoàn lại của bạn sớm nhất có thể!

Cách hoạt động

Nếu bạn đang là sinh viên đại học có thu nhập dưới 73.000 đô la  trong năm 2022, MyFreeTaxes là một website giúp bạn khai thuế một cách đơn giản và MIỄN PHÍ.

Tải về danh sách kiểm tra của chúng tôi để đảm bảo bạn có tất cả thông tin cần thiết để nộp. i.

Truy cập MyFreeTaxes.com để kết nối. Đây là trang web dễ sử dụng, đã được IRS phê chuẩn và có dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại!

Trả lời danh sách các câu hỏi có hướng dẫn và biểu mẫu thuế của bạn sẽ được tạo tự động. Cài đặt phương thức thanh toán trực tiếp để nhận tiền hoàn lại của bạn sớm nhất có thể!

BẠN SẼ NHẬN LẠI ĐƯỢC BAO NHIÊU? ƯỚC TÍNH KHOẢN HOÀN THUẾ

C U HỎI THƯỜNG GẶP

MyFreeTaxes giúp mọi người khai thuế miễn phí và nhận được sự hỗ trợ mà họ cần trong khi khai thuế. Phần mềm tự chuẩn bị của chúng tôi (có thể truy cập bằng cách chọn tùy chọn “By myself” (Tự thực hiện) trên trang chủ MyFreeTaxes) )là hoàn toàn miễn phí. Với những người dùng MyFreeTaxes cần hỗ trợ thêm khi khai thuế, chúng tôi cũng kết nối họ với các tổ chức đối tác phi lợi nhuận thuộc chương trình Hỗ Trợ Thuế Thu Nhập Tình Nguyện (VITA) của IRS’ Volunteer Income Tax Assistance (VITA) program (có thể truy cập bằng cách nhấp vào tùy chọn “With assistance” (Có hỗ trợ) trên trang chủ MyFreeTaxes.) )Các tình huống khai thuế phổ biến mà MyFreeTaxes hỗ trợ bao gồm:
 • W-2 income
 • Self employment income (Schedule C and 1099)
 • Mortgage interest deduction
 • Health savings accounts (HSAs)
 • Limited interest and dividend income reported on a 1099-INT or 1099-DIV
 • Unemployment income
 • Student education expenses and credits
 • Student loan interest
 • Claiming the standard deduction
 • Itemized returns
 • Earned Income Tax Credit (EIC)
 • Child tax credits
 • Child and dependent care expenses
 • Non-resident returns
 • Amended tax returns
For a complete list of forms included (or excluded) in MyFreeTaxes, see below.

MyFreeTaxes miễn phí 100%. Mọi lựa chọn khai thuế của chúng tôi đều không đi kèm phí hay lệ phí nào.

United Way vận hành MyFreeTaxes và cam kết đảm bảo rằng quý vị có thể khai thuế dễ dàng, chính xác để nhận được khoản hoàn thuế mà quý vị xứng đáng được hưởng. Chúng tôi mong muốn quy trình khai thuế được miễn phí và bớt phức tạp trong một trải nghiệm trực tuyến an toàn và thuận tiện

MyFreeTaxes hỗ trợ các mẫu khai thuế liên bang và tiểu bang giống như trong hầu hết các nền tảng khai thuế lớn. Dưới đây là danh sách đầy đủ các mẫu có trong phần mềm tự chuẩn bị của chúng tôi (có thể truy cập bằng cách chọn tùy chọn “By myself” (Tự thực hiện) trên trang chủ của chúng tôi):

 • Form 1040 Individual Income Tax Return
 • Form 1040-NR U.S. Nonresident Alien Income Tax Return
 • Form 1040-PR Self-Employment Tax Return – Puerto Rico
 • Form 1040-SR Individual Income Tax Return for Seniors
 • Form 1040-ES Estimated Tax
 • Form 1040-V Payment Voucher
 • Form 1040-X Amended U.S. Individual Income Tax Return
 • Form W-2 Wages and Taxes
 • Schedule 1 Additional Income and Adjustments to Income
 • Schedule 2 Additional Taxes
 • Schedule 3 Additional Credits and Payments
 • Schedule A Itemized Deductions
 • Schedule B Interest and Dividend Income
 • Schedule C/EZ Profit or Loss from Business
 • Schedule D Capital Gains or Losses
 • Schedule E Rental and Royalty Income
 • Schedule EIC Earned Income Credit
 • Schedule F Profit or Loss from Farming
 • Schedule H Household Employment Taxes
 • Schedule K-1 1065 Distribution Partnership
 • Schedule K-1 1041 Estate and Trust Income
 • Schedule K-1 1120-S Shareholders Share of Income
 • Schedule R Credit for the Elderly or the Disabled
 • Schedule SE Self-Employment Tax
 • Schedule 8812 Additional Child Tax Credit
 • Form 982 Reduction of Tax Attributes Due to Discharge of Indebtedness
 • Form 1095-A Health Insurance Marketplace Statement
 • Form 1095-B Health Coverage
 • Form 1095-C Employer-provided Health Insurance Coverage
 • Form 1098 Mortgage Interest Statement
 • Form 1098-C Contributions of Motor Vehicles, Boats and Airplanes
 • Form 1098-E Student Loan Interest
 • Form 1098-MA Mortgage Assistance Payment
 • Form 1098-T Tuition Payment
 • Form 1099-A Acquisition or Abandonment of Secured Property
 • Form 1099-B Proceeds from Broker Transactions
 • Form 1099-C Cancellation of Debt
 • Form 1099-DIV Dividends and Distributions Income
 • Form 1099-G Certain Government Payments
 • Form 1099-INT Interest Income
 • Form 1099-K Payment Card and Third Party Transactions
 • Form 1099-MISC Miscellaneous Income
 • Form 1099-NEC Non-Employee Compensation
 • Form 1099-OID Original Issue Discount
 • Form 1099-Q Payments from Qualified Education Programs
 • Form 1099-R Distributions from Pensions, Annuities, Retirement, or Profit Sharing
 • Form 1099-RRB Railroad Retirement
 • Form 1099-S Proceeds from Real Estate Transactions
 • Form 1099-SA Distributions from an HSA, Archer MSA, or Medicare Advantage MSA
 • Form 1099-SSA Social Security Distributions
 • Form 1310 Refund Due a Deceased Taxpayer
 • Form 2120 Multiple Support Declaration
 • Form 2210 Underpayment Penalty
 • Form 2441 Child and Dependent Care Credit
 • Form 2555 Foreign Earned Income
 • Form 3468 Investment Credit
 • Form 3800 General Business Credit
 • Form 3909 Moving Expenses (Military Only)
 • Form 4136 Credit for Federal Tax Paid on Fuels
 • Form 4137 Tax on Unreported Tip Income
 • Form 4562 Depreciation and Amortization
 • Form 4684 Casualties and Theft
 • Form 4797 Sales of Business Property
 • Form 4835 Farm Rental Income and Expenses
 • Form 4868 Automatic Extension of Time to File
 • Form 4952 Investment Interest Expense Deduction
 • Form 5329 Additional Taxes on Qualified Plans (including IRAs) and Other Tax-Favored Accounts
 • Form 5405 First-Time Homebuyer Credit and Repayment of the Credit
 • Form 5498 IRA Contribution Individuals
 • Form 5498 SA Health Savings Account
 • Form 5695 Residential Energy Credits
 • Form 5884-A Employee Retention Credit
 • Form 6251 Alternative Minimum Tax
 • Form 6252 Installment Sale Income
 • Form 6765 Credit for Increasing Research Activities from Pass-through Entities
 • Form 6781 Gains and Losses from Section 1256 Contracts
 • Form 7202 Credits for Sick Leave and Family Leave for Certain Self-Employed Individuals
 • Form 8283 Non-Cash Contributions
 • Form 8332 Release of Claim to Exemption
 • Form 8379 Injured Spouse
 • Form 8396 Mortgage Interest Credit
 • Form 8453 Electronic Filing
 • Form 8582 Passive Activity
 • Form 8606 Nondeductible IRAs
 • Form 8615 Tax for Certain Children Who Have Unearned Income
 • Form 8814 Parents’ Election To Report Child’s Interest and Dividends
 • Form 8815 Exclusion of Interest from Series EE and I U.S. Savings Bonds
 • Form 8829 Business Use of Home
 • Form 8839 Qualified Adoption Expenses
 • Form 8853 Archer MSAs and Long-Term Care Insurance Contracts
 • Form 8859 DC First-Time Homebuyer Credit
 • Form 8862 Information to Claim Earned Income Credit after Disallowance
 • Form 8863 Education Credit (American Opportunity, Hope and Lifetime Learning Credits)
 • Form 8880 Credit for Qualified Retirement Savings Contributions
 • Form 8888 Direct Deposit of Refund
 • Form 8889 Health Savings Accounts (HSAs)
 • Form 8901 Information on Qualifying Children who are not dependents
 • Form 8903 Domestic Production Activities Deduction
 • Form 8910 Alternative Motor Vehicle Credit
 • Form 8915-E Distributions Subject to the CARES Act
 • Form 8917 Tuition and Fees Deduction
 • Form 8936 Qualified Plug-in Electric Drive Motor Vehicle Credit
 • Form 8941 Small Employer Health Insurance Premiums
 • Form 8949 Sales and Other Dispositions of Capital Assets
 • Form 8958 Allocation of Tax Between Individuals in Community Property States
 • Form 8960 Net Investment Income Tax Individuals, Estates, and Trusts
 • Form 8962 Premium Tax Credit
 • Form 8965 Health Coverage Exemptions
 • Form 8995 Qualified Business Income Deduction

MyFreeTaxes hợp tác với IRS để giúp mọi người nộp thuế liên bang và tiểu bang một cách dễ dàng và chính xác.

Phần mềm nộp hồ sơ MyFreeTaxes được cung cấp bởi TaxSlayer, phần mềm này sử dụng các tiêu chuẩn ngành cao nhất để bảo vệ thông tin của bạn. United Way không có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin thuế cá nhân nào của bạn.

United Way đấu tranh vì sức khỏe, giáo dục và sự ổn định tài chánh của tất cả mọi người trong mọi cộng đồng. Chúng tôi cung cấp cho mọi người kiến thức và các công cụ tài chính để xây dựng một nền tảng vững chắc giúp cải thiện cuộc sống của họ và con em họ. Với hàng triệu người Mỹ, tiền hoàn thuế và tín thuế là cực kỳ quan trọng đối với sự ổn định và thành công tài chánh của họ. Đó là lý do tại sao United Way giúp mọi người tiết kiệm nhiều hơn từ số tiền mà họ vất vả kiếm được. Cho đến nay, hơn 1.3 triệu người đã sử dụng MyFreeTaxes, tiết kiệm được khoảng 260 triệu đô-la phí chuẩn bị khai thuế.

viTiếng Việt

Nhận Cập Nhật Quan Trọng

Nhận cập nhật về thông tin, hạn chót và gia hạn

*Bạn cũng có thể nhắn tin MONEYBACK đến 50503 để nhận cập nhật trực tiếp qua tin nhắn.

Hãy gọi tới đường dây nóng của chúng tôi 888-434-8248Đường dây nóng của chúng tôi hoạt động từ 9 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Gửi email tới vita@unitedwayoc.org để được trợ giúp thêm

Bạn hiện đang được chuyển hướng đến MyFreeTaxes.com​

5