Được trao quyền bởi Orange County United Way

Play Video about tax credits help

YÊU C ̀U TÍN THUẾ THU NHẬP KIẾM ĐƯỢC

Với Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được California và Liên Bang (EITC), bạn có thể được hoàn tiền!

BẠN CÓ THỂ ĐƯỢC HOÀN TIỀN​

Nếu bạn có thu nhập dưới 60.000$, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền lên đến 6.935$ Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được Liên Bang (EITC). Và nếu bạn có thu nhập dưới 30.000$, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền lên đến 3.417$ Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được California (CalEITC). 

Những gia đình đủ điều kiện phải nộp tờ khai hoàn thuế để yêu cầu Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được của liên bang và tiểu bang, đây là một quyền lợi dành cho người lao động có thu nhập thấp đến trung bình.

Tín thuế đồng nghĩa ví của bạn sẽ có nhiều tiền hơn. Tín thuế giảm trừ tiền thuế bạn phải đóng và cũng có thể được hoàn trả cho bạn. Các gia đình có thể được nhận hàng trăm, hoặc đôi khi hàng ngàn, đô la với hai loại tín thuế này! Với số tiền đó, bạn có thể chi trả tiền thuê nhà, tiền học, tiền điện nước, tiền đi chợ và các chi phí khác..

Nếu bạn có thu nhập dưới 60.000$, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền lên đến 6.935$ Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được Liên Bang (EITC). Và nếu bạn có thu nhập dưới 30.000$, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền lên đến 3.417$ Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được California (CalEITC).

Những gia đình đủ điều kiện phải nộp tờ khai hoàn thuế để yêu cầu Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được của liên bang và tiểu bang, đây là một quyền lợi dành cho người lao động có thu nhập thấp đến trung bình.

Tín thuế đồng nghĩa ví của bạn sẽ có nhiều tiền hơn. Tín thuế giảm trừ tiền thuế bạn phải đóng và cũng có thể được hoàn trả cho bạn. Các gia đình có thể được nhận hàng trăm, hoặc đôi khi hàng ngàn, đô la với hai loại tín thuế này! Với số tiền đó, bạn có thể chi trả tiền thuê nhà, tiền học, tiền điện nước, tiền đi chợ và các chi phí khác.

cash back table
CalEITC ENG logo 1 e1642121583677

Bạn sẽ làm gì với số tiền có thêm này?

Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được California (CalEITC), cùng với tín thuế tương tự của liên bang, có thể hoàn trả hàng trăm thậm chí hàng ngàn đô la.

Người dân California có thu nhập dưới 30.000$ có thể được hoàn tối đa 3.417$ tuỳ thuộc vào thu nhập và số lượng thành viên trong gia đình.

Khoản CalEITC mà bạn được hưởng phụ thuộc vào thu nhập của bạn từ công việc.

The California Earned Income Tax Credit (CalEITC), along with a similar federal credit, can result in hundreds or even thousands of extra dollars. 

California residents who made less than $30,000 may be eligible for up to $3,160 depending on income and family size. 

The amount of CalEITC you may be eligible for depends on how much money you earn from work. Use our calculator to find out how much money you could get back. 

Children in families receiving the tax credits do better in school, are likelier to attend college, and can be expected to earn more as adults. 

OC Free Tax Prep no tagline 4c 1
OC Free Tax Prep no tagline 4c 1

CÔNG CỤ TÍNH TIỀN HOÀN​

Sử dụng công cụ máy tính của chúng tôi để ước tính số tiền bạn có thể được hoàn trả khi khai thuế năm 2022 với các khoản EITC California, EITC Liên bang và Tín Thuế Trẻ Nhỏ.

Tax calculator
  • tick icon user tick
    About you
  • tick icon house icon
    Family/Household
  • tick icon bitcoin refresh
    Income

Step 1/3

Are you a U.S citizen or resident alien with a valid Social Security Number?

Do you have an Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)?

Are you at least 18 years old?

Did you live in the U.S for more than 6 months in 2022?

Did you live in California for more than 6 months in 2022?

How many qualifying children do you have? help icon help icon

Did you have a child younger than 6 years old all of 2022?

What is your filing status?

chevron down

Can you be claimed as a dependent on someone else’s tax return?

How much income did you earn from your California jobs in 2022? help icon help icon

$

How much other income did you make in 2022? help icon help icon

$

Did you have investment income greater than $4,053 in 2022?

Your estimated cash back

bitcoin refresh black

California EITC

$961
bill icon

Federal EITC

$461
child icon 1

Young Child Tax Credit

$0

Based on the information you provided, you may not qualify for tax credits but if you made less than $60k in 2022, you can file for free.

arrow left Start a new calculation

Note: This is an estimated report based on the information you provided in the calculator. It's possible your results will vary when you fill out your tax return. Other income or expenses not accounted for above (including, but not limited to, unemployment income, alimony and moving expenses), could change the amount of, or affect your eligibility to claim these credits.

viTiếng Việt

Nhận Cập Nhật Quan Trọng

Nhận cập nhật về thông tin, hạn chót và gia hạn

*Bạn cũng có thể nhắn tin MONEYBACK đến 50503 để nhận cập nhật trực tiếp qua tin nhắn.

You're now being redirected to MyFreeTaxes.com

5