Được trao quyền bởi Orange County United Way

YÊU CẦU TÍN DỤNG THUẾ NHẬP

Tín dụng thuế có nghĩa là bạn có nhiều tiền hơn trong túi. Các gia đình có thể nhận được hàng trăm, thậm chí hàng nghìn đô la tiền hoàn thuế! Đó là số tiền bạn có thể sử dụng để trả tiền thuê nhà, học phí, điện nước, hàng tạp hóa và các chi phí khác. Sử dụng công cụ tính toán miễn phí của chúng tôi để xem bạn có thể đủ điều kiện nhận những khoản tín dụng thuế nào.

CÁC KHOẢN THUẾ TÍN DỤNG

BẠN CÓ THỂ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ HOÀN TIỀN

Tín thuế Thu nhập kiếm được (EITC)

Những người tham gia kiếm được ít hơn $63,398 có thể đủ điều kiện nhận được tín dụng thuế thu nhập kiếm được liên bang (EITC) lên tới $7,430.

Bạn có thể đủ điều kiện nhận EITC Liên bang nếu bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Ở trong độ tuổi từ 25 đến 65 tuổi
 • Đã làm việc và kiếm được thu nhập dưới $63,398
 • Có thu nhập đầu tư dưới 11.000 USD vào năm tính thuế 2023
 • Có số An sinh xã hội hợp lệ
 • Là công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú cả năm

Cư dân California có thu nhập dưới 30.950 USD có thể đủ điều kiện nhận tín dụng thuế thu nhập kiếm được (CalEITC) lên tới 3.529 USD.

 

Bạn có thể đủ điều kiện nhận CalEITC nếu bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

 

 • Bạn ít nhất 18 tuổi
 • Đã kiếm được thu nhập từ $1 đến $30,950
 • Làm việc cho chủ lao động (W-2) hoặc tự kinh doanh (1099)
 • Có Số An sinh Xã hội hoặc Số Nhận dạng Người nộp thuế Cá nhân (ITIN) hợp lệ
 • Sống ở California ít nhất nửa năm tính thuế
 • Không thể được coi là người phụ thuộc trên tờ khai thuế của người khác

Cha mẹ đủ điều kiện nhận Tín dụng Thuế Thu nhập kiếm được của California (CalEITC) và có con dưới 6 tuổi vào cuối năm tính thuế cũng có thể đủ điều kiện nhận một khoản tín dụng thuế được hoàn lại khác lên tới $1.117 thông qua Tín dụng Thuế cho Trẻ nhỏ (YCTC). ). Không giống như CalEITC, không cần thu nhập kiếm được để yêu cầu YCTC nếu bạn đáp ứng các yêu cầu của CalEITC và YCTC. Trẻ em trong gia đình nhận được các khoản tín dụng thuế này sẽ học tốt hơn ở trường, có nhiều khả năng vào đại học hơn và có thể được kỳ vọng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn khi trưởng thành.

Tờ khai thuế tiểu bang của bạn phải được nộp để yêu cầu CalEITC và YCTC. Người khai thuế có Mã số thuế cá nhân (ITIN), bao gồm cả những người không có giấy tờ

người lao động, hiện đủ điều kiện nhận CalEITC và YCTC.

Bạn có thể đủ điều kiện nhận Tín dụng Thuế Thanh niên Nuôi dưỡng (FYTC) mới với số tiền hoàn lại lên tới $1.117 nếu bạn:

 • Đủ điều kiện nhận Tín dụng Thuế Thu nhập kiếm được của California (CalEITC)
 • Ở trong độ tuổi từ 18 đến 25 vào cuối năm tính thuế
 • Đang ở trong hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng California từ 13 tuổi trở lên và được đưa vào hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng California
 • Đáp ứng yêu cầu xác minh việc chăm sóc nuôi dưỡng

 

Bộ Dịch vụ Xã hội California (CDSS) phải xác minh con nuôi của bạn

tình trạng thanh thiếu niên bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu toàn tiểu bang để yêu cầu khoản tín dụng này.

Nộp thuế chưa bao giờ dễ dàng hơn thế

Play Video about tax credits help

YÊU C ̀U TÍN THUẾ THU NHẬP KIẾM ĐƯỢC

Với Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được California và Liên Bang (EITC), bạn có thể được hoàn tiền!

BẠN CÓ THỂ ĐƯỢC HOÀN TIỀN​

Nếu bạn có thu nhập dưới 60.000$, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền lên đến 6.935$ Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được Liên Bang (EITC). Và nếu bạn có thu nhập dưới 30.000$, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền lên đến 3.417$ Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được California (CalEITC). 

Những gia đình đủ điều kiện phải nộp tờ khai hoàn thuế để yêu cầu Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được của liên bang và tiểu bang, đây là một quyền lợi dành cho người lao động có thu nhập thấp đến trung bình.

Tín thuế đồng nghĩa ví của bạn sẽ có nhiều tiền hơn. Tín thuế giảm trừ tiền thuế bạn phải đóng và cũng có thể được hoàn trả cho bạn. Các gia đình có thể được nhận hàng trăm, hoặc đôi khi hàng ngàn, đô la với hai loại tín thuế này! Với số tiền đó, bạn có thể chi trả tiền thuê nhà, tiền học, tiền điện nước, tiền đi chợ và các chi phí khác..

Nếu bạn có thu nhập dưới 60.000$, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền lên đến 6.935$ Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được Liên Bang (EITC). Và nếu bạn có thu nhập dưới 30.000$, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền lên đến 3.417$ Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được California (CalEITC).

Những gia đình đủ điều kiện phải nộp tờ khai hoàn thuế để yêu cầu Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được của liên bang và tiểu bang, đây là một quyền lợi dành cho người lao động có thu nhập thấp đến trung bình.

Tín thuế đồng nghĩa ví của bạn sẽ có nhiều tiền hơn. Tín thuế giảm trừ tiền thuế bạn phải đóng và cũng có thể được hoàn trả cho bạn. Các gia đình có thể được nhận hàng trăm, hoặc đôi khi hàng ngàn, đô la với hai loại tín thuế này! Với số tiền đó, bạn có thể chi trả tiền thuê nhà, tiền học, tiền điện nước, tiền đi chợ và các chi phí khác.

cash back table
CalEITC ENG logo 1 e1642121583677

Bạn sẽ làm gì với số tiền có thêm này?

Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được California (CalEITC), cùng với tín thuế tương tự của liên bang, có thể hoàn trả hàng trăm thậm chí hàng ngàn đô la.

Người dân California có thu nhập dưới 30.000$ có thể được hoàn tối đa 3.417$ tuỳ thuộc vào thu nhập và số lượng thành viên trong gia đình.

Khoản CalEITC mà bạn được hưởng phụ thuộc vào thu nhập của bạn từ công việc.

The California Earned Income Tax Credit (CalEITC), along with a similar federal credit, can result in hundreds or even thousands of extra dollars. 

California residents who made less than $30,000 may be eligible for up to $3,160 depending on income and family size. 

The amount of CalEITC you may be eligible for depends on how much money you earn from work. Sử dụng máy tính của chúng tôi to find out how much money you could get back. 

Children in families receiving the tax credits do better in school, are likelier to attend college, and can be expected to earn more as adults. 

OC Free Tax Prep no tagline 4c 1
OC Free Tax Prep no tagline 4c 1

CÔNG CỤ TÍNH TIỀN HOÀN​

Sử dụng công cụ máy tính của chúng tôi để ước tính số tiền bạn có thể được hoàn trả khi khai thuế năm 2022 với các khoản EITC California, EITC Liên bang và Tín Thuế Trẻ Nhỏ.

viTiếng Việt

Nhận Cập Nhật Quan Trọng

Nhận cập nhật về thông tin, hạn chót và gia hạn

*Bạn cũng có thể nhắn tin MONEYBACK đến 50503 để nhận cập nhật trực tiếp qua tin nhắn.

Hãy gọi tới đường dây nóng của chúng tôi 888-434-8248Đường dây nóng của chúng tôi hoạt động từ 9 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Email vita@unitedwayoc.org for additional assistance.

Bạn hiện đang được chuyển hướng đến MyFreeTaxes.com​

5