CÁC ĐỊA ĐIỂM CHUẨN BỊ THUẾ MIỄN PHÍ OC

Đặt lịch hẹn để được chuyên gia trợ giúp MIỄN PHÍ tại một địa điểm VITA (Chương Trình Trợ Giúp Thuế Thu Nhập Tình Nguyện)

 We have over 25 OC Free Tax Prep locations. Our IRS-Certified volunteer tax preparers can help you file your taxes for FREE through our Volunteer Income Tax Assistance (VITA) program. Enter a city or zip code in the search bar below to find an OC Free Tax Prep location near you.  

Chúng tôi có trên 25 địa điểm Chuẩn Bị Thuế Miễn Phí OC. Các nhân viên chuẩn bị thuế tình nguyện được chứng nhận IRS của chúng tôi sẽ giúp bạn kê khai thuế MIỄN PHÍ thông qua chương trình VITA (Trợ Giúp Thuế Thu Nhập Tình Nguyện). Nhập mã thành phố hoặc zip vào thanh tìm kiếm bên dưới để tìm địa điểm Chuẩn Bị Thuế Miễn Phí OC gần bạn.

Appointments are required for services at our Volunteer Income Tax Assistance (VITA) locations. 

Our locations are open! Call our hotline at 888-434-8248 to schedule your appointment now.

Yêu cầu đặt lịch hẹn để được phục vụ tại các địa điểm VITA (Trợ Giúp Thuế Thu Nhập Tình Nguyện) của chúng tôi. Các địa điểm của chúng tôi đang mở cửa! Hãy gọi đến đường dây nóng của chúng tôi theo số 888-434-8248 để đặt lịch hẹn ngay.

By Appointment
Walk-In
Facilitated Self Assistance
ITIN Renewals

Search Location

Radius: KM

Get Your Directions

Show Distance In

Use my location to find the closest Service Provider near me

loadingLoading...

Directions

OC Free Tax Prep là một phần trong sáng kiến United for Financial Security của Orange County United Way

Các nhân viên chuẩn bị thuế tình nguyện được chứng nhận IRS của chúng tôi có thể làm việc trực tiếp với bạn để nộp các tờ khai hoàn thuế thu nhập liên bang và bang California cho bạn. Các dịch vụ được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ trong đó có tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn và tiếng Việt bởi những tình nguyện viên được đào tạo và có thái độ thân thiện tại nhiều địa điểm khác nhau. 

viTiếng Việt