Được trao quyền bởi Orange County United Way

CLAIM THE $600
Golden state stimulus

If you qualify for cashback through the CalEITC, you can claim the $600 or $1,200 Golden State Stimulus when you file your 2020 tax return.

GoldenStateStimulus Logo

Do I Qualify for Money Back?

The Golden State Stimulus gives a one-time payment of $600 or $1,200 to low-income Californians.

To qualify, you must:

CALCULATE MY STIMULUS

MyFreeTaxes is now processing returns.
viTiếng Việt

Nhận Cập Nhật Quan Trọng

Nhận cập nhật về thông tin, hạn chót và gia hạn

*Bạn cũng có thể nhắn tin MONEYBACK đến 50503 để nhận cập nhật trực tiếp qua tin nhắn.

Bạn hiện đang được chuyển hướng đến MyFreeTaxes.com​

5