Được trao quyền bởi Orange County United Way

Làm thế nào Tín Thuế Lợi Tức Liên Bang (EITC) có thể bỏ tiền vào túi của bạn

How the EITC Can Put Money in Your Pocket

Nhiều gia đình lao động phải chắt chiu từng đồng, chắt chiu từng xu. Ngay cả khi có việc làm tốt và ổn định, bạn cũng cần phải lập ngân sách cẩn thận chỉ để trang trải các hóa đơn và chi tiêu—chưa nói đến việc tiết kiệm học phí đại học, đầu tư vào tài khoản hưu trí và cất giữ tiền phòng khi bất trắc.

Nhưng nếu có một cách dễ dàng để kiếm thêm một ít tiền trong túi của bạn vào thời điểm nộp thuế thì sao? Từng chút một đều có ích và với chương trình Tín Thuế Lợi Tức Liên Bang (EITC) bạn có thể nhận lại thêm tiền để tạo ra sự khác biệt thực sự trong ngân sách của gia đình mình.

Tín Thuế Lợi Tức Liên Bang (EITC) là gì?

Trên thực tế, có hai khoản tín dụng thuế có sẵn ở cả cấp liên bang và cấp Tiểu bang California. Nhiều gia đình có thu nhập từ thấp đến trung bình có thể hội đủ điều kiện nhưng phải khai thuế để nhận các khoản tín dụng!

Một số thông tin bổ sung về việc hội đủ điều kiện nhận Tín Thuế Lợi Tức Tiểu Bang (CalEITC) dành cho cư dân California:

  • Các khoản tín dụng thuế này chỉ dành cho thu nhập kiếm được—không dành cho bất kỳ khoản lãi nào bạn kiếm được từ các khoản đầu tư, v.v.
  • Số tiền bạn đủ điều kiện nhận tùy thuộc vào số tiền bạn kiếm được.
  • Để đủ điều kiện, bạn phải từ 18 tuổi trở lên và đang làm việc cho chủ lao động hoặc cho chính bạn.
  • Bạn cũng phải có Số An sinh Xã hội (SSN) hoặc Mã Số Thuế Cá Nhân (ITIN) hợp lệ để đi làm.
  • Bạn phải sống ở California ít nhất nửa năm tính thuế.

Bạn sẽ làm gì với số tiền hoàn thuế lớn hơn?

Tín Thuế Lợi Tức Tiểu Bang (CalEITC) tồn tại để làm cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn một chút—để cung cấp một chút không gian thở—cho các gia đình ở California. Và chỉ cần nghĩ về mọi thứ bạn có thể làm với số tiền hoàn lại lớn hơn: Mua hàng tạp hóa, trả tiền xăng, hoặc thậm chí bỏ một số tiền đó vào quỹ học phí đại học của con bạn! Để tìm hiểu thêm về tính đủ điều kiện nhận Tín Thuế Lợi Tức Liên Bang (EITC) của bạn và để đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được toàn bộ số tiền hoàn trả, chúng tôi khuyến khích bạn gọi cho chúng tôi. Hãy liên lạc với OC Free Tax Prep ngay hôm nay; chúng tôi ở đây để giúp bạn với các nguồn tài nguyên thuế miễn phí và hỗ trợ nộp đơn!

Nộp thuế chưa bao giờ dễ dàng hơn thế

chia sẻ cái này
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

bài viết liên quan

Nhận Cập Nhật Quan Trọng

Nhận cập nhật về thông tin, hạn chót và gia hạn

*Bạn cũng có thể nhắn tin MONEYBACK đến 50503 để nhận cập nhật trực tiếp qua tin nhắn.
viTiếng Việt

Nhận Cập Nhật Quan Trọng

Nhận cập nhật về thông tin, hạn chót và gia hạn

*Bạn cũng có thể nhắn tin MONEYBACK đến 50503 để nhận cập nhật trực tiếp qua tin nhắn.

Bạn hiện đang được chuyển hướng đến MyFreeTaxes.com​

5