Được trao quyền bởi Orange County United Way

GIÚP BẠN GIỮ LẠI THÊM NHỮNG ĐỒNG TIỀN LAO ĐỘNG V ́T VẢ TRỢ GIÚP THUẾ THU NHẬP TÌNH NGUYỆN

HỖ TRỢ THUẾ THU NHẬP TÌNH NGUYỆN​

Bạn đã lao động vất vả, hãy xem bạn có được hưởng dịch vụ khai thuế MIỄN PHÍ thuộc chương trình OC Free Tax Prep của chúng tôi hay không. Hãy để chúng tôi giúp bạn tiết kiệm các chi phí chuẩn bị thuế và tiếp cận các khoản hoàn tiền và tín thuế mà bạn có quyền được hưởng, từ đó giúp bạn có thêm một khoản tiền quan trọng để chi trả tiền thuê nhà, thực phẩm và các chi phí y tế.

Bạn có biết? Năm vừa qua, hơn 14.000 người trong cộng đồng đã được sử dụng các dịch vụ chuẩn bị thủ tục thuế miễn phí, giúp hoàn thuế cho các gia đình địa phương với số tiền trên 16,5 triệu đô la.

Đặt lịch hẹn để chuẩn bị thủ tục thuế với sự giúp đỡ của nhân viên thuế tình nguyện được IRS chứng nhận tại địa điểm văn phòng Trợ Giúp Thuế Thu Nhập Tình Nguyện (VITA) gần bạn.

TRỢ GIÚP THUẾ THU NHẬP TÌNH NGUYỆN HOẠT ĐỘNG RA SAO

Orange County United Way hợp tác với Sở Thuế Vụ (IRS), các tổ chức phi lợi nhuận và các doanh nghiệp địa phương để mang đến cho bạn chương trình OC FREE TAX PREP. Các gia đình và cá nhân đủ điều kiện có thể được hỗ trợ khai thuế miễn phí thông qua Quận Orange.

Yêu cầu đặt lịch hẹn để được phục vụ tại các địa điểm Trợ Giúp Thuế Thu Nhập Tình Nguyện (VITA) của OC Free Tax Prep. Các dịch vụ được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn và tiếng Việt bởi những tình nguyện viên thân thiện được đào tạo tại nhiều địa điểm khác nhau.

viTiếng Việt

Nhận Cập Nhật Quan Trọng

Nhận cập nhật về thông tin, hạn chót và gia hạn

*Bạn cũng có thể nhắn tin MONEYBACK đến 50503 để nhận cập nhật trực tiếp qua tin nhắn.

Bạn hiện đang được chuyển hướng đến MyFreeTaxes.com​

5