Được trao quyền bởi Orange County United Way

CÁC MẸO VÀ CÔNG CỤ GIÚP BẠN NỘP CÁC TÀI LIỆU CHU ̉N BỊ THUẾ

Bài viết nổi bật

CÁC CÔNG CỤ THUẾ​

OC Free Tax Prep is proud to offer free tax preparation to Orange County households that earned less than $60,000 in 2022. We’ve gathered these tools and resources to provide more information about tax credits and our services.

OC Free Tax Prep tự hào cung cấp dịch vụ chuẩn bị thuế miễn phí cho các hộ gia đình tại Quận Orange có thu nhập dưới 60.000 $ trong năm 2022. Chúng tôi đã tập hợp những công cụ và tài nguyên này để cung cấp thêm thông tin về tín dụng thuế và các dịch vụ của chúng tôi.

Đường dây nóng​

Bạn có câu hỏi hoặc muốn đặt lịch hẹn? Hãy gọi tới đường dây nóng miễn phí của chúng tôi 888-434-8248.​ 888-434-8248.

Đường dây nóng

Bạn có câu hỏi hoặc muốn đặt lịch hẹn? Hãy gọi tới đường dây nóng miễn phí của chúng tôi 888-434-8248.

Công cụ tính tín dụng thuế​

Bạn đủ điều kiện để nhận tín dụng hoàn thuế như EITC (Tín Dụng Thuế Thu Nhập Kiếm Được)? Được)? Sử dụng công cụ tính toán của chúng tôi để ước tính số tiền bạn có thể yêu cầu hoàn lại trong năm nay.​ Use our calculator to estimate how much you might be able to claim this year.

Công cụ tính tín dụng thuế

Bạn đủ điều kiện để nhận tín dụng hoàn thuế như EITC (Tín Dụng Thuế Thu Nhập Kiếm Được)? Được)? Sử dụng công cụ tính toán của chúng tôi để ước tính số tiền bạn có thể yêu cầu hoàn lại trong năm nay.

Danh sách các tài liệu cần chuẩn bị​

Bạn đã sẵn sàng khai thuế chưa? Hãy xem danh sách những thứ cần chuẩn bị miễn phí của chúng tôi để đảm bảo bạn đã có đầy đủ các tài liệu cần thiết để kê khai thuế.​ View our free checklist to make sure you have everything you need to prepare your tax return.

Danh sách các tài liệu cần chuẩn bị

Bạn đã sẵn sàng khai thuế chưa? Hãy xem danh sách những thứ cần chuẩn bị miễn phí của chúng tôi để đảm bảo bạn đã có đầy đủ các tài liệu cần thiết để kê khai thuế.

Video hữu ích -- ​

Chơi Video
Chơi Video
Play Video about Taxpayer Lorena
viTiếng Việt

Nhận Cập Nhật Quan Trọng

Nhận cập nhật về thông tin, hạn chót và gia hạn

*Bạn cũng có thể nhắn tin MONEYBACK đến 50503 để nhận cập nhật trực tiếp qua tin nhắn.

You're now being redirected to MyFreeTaxes.com

5