Được trao quyền bởi Orange County United Way

Lời chứng thực về OC Free Tax Prep

Lời chứng thực video

Chuẩn bị thuế miễn phí nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật? Trong các video dưới đây, những người đóng thuế Lorena và Alan chia sẻ cách các tình nguyện viên của OC Free Tax Prep đã giúp họ khai thuế và tiết kiệm phí khai thuế.

Người nộp thuế tiêu biểu

Tại OC Free Tax Prep, chúng tôi tự hào giúp các gia đình yêu cầu các khoản hoàn thuế và tiết kiệm phí khai thuế. Gia đình Vazquez và Shirley chia sẻ cách họ dự định sử dụng tiền hoàn thuế và số tiền tiết kiệm được từ phí khai thuế.

Gia đình Vazquez, Ba đứa con
Vazquez

“Chúng tôi có 3 đứa con ở độ tuổi: 9, 10 và 17 tuổi. Tôi làm nhân viên pha chế rượu và vợ tôi làm trợ lý ở trường tiểu học. Trong những thời điểm khó khăn này, dịch vụ khai thuế miễn phí này sẽ giúp chúng tôi rất nhiều, chủ yếu là với các khoản thanh toán nợ của chúng tôi. Khoản hoàn trả mà chúng tôi sẽ nhận được sẽ giúp chúng tôi thanh toán thẻ tín dụng và các chi phí khác. Và điều tốt nhất về điều này là chúng ta sẽ có đủ tiền để có thể tiết kiệm trong năm nay.”

Shirley, Mẹ đơn thân của ba đứa con
Shirley

“My mother taught me to be very thoughtful with my finances and set aside money for rainy days,” Shirley explained. “My goal is to have two to three months of income saved in case I lose my job or to have enough to cover the cost of my car breaking down or for a medical expense. These refunds have allowed me to do that and I greatly appreciate this program and the volunteers here who walk me through the process every year.”

Mẹ tôi đã dạy tôi phải rất cẩn thận với tài chính của mình và để dành tiền cho những ngày khó khăn. “Mục tiêu của tôi là tiết kiệm được hai đến ba tháng thu nhập trong trường hợp tôi mất việc hoặc có đủ tiền để trang trải chi phí xe hơi bị hỏng hoặc chi phí y tế. Những khoản hoàn trả này đã cho phép tôi làm điều đó và tôi đánh giá rất cao chương trình này cũng như các tình nguyện viên ở đây đã hướng dẫn tôi thực hiện quy trình hàng năm.

Share this:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts

GET IMPORTANT UPDATES

Enter your email address to get updates and information about deadlines & extensions from the OC Free Tax Prep Team. You can also text MONEYBACK to 50503 to get updates sent directly via text message*.

*Charity Alerts 4/mo, see privacy policy. Msg&Data rates may apply. Txt HELP for help. Txt STOP to unsubscribe.
viTiếng Việt

Nhận Cập Nhật Quan Trọng

Nhận cập nhật về thông tin, hạn chót và gia hạn

*Bạn cũng có thể nhắn tin MONEYBACK đến 50503 để nhận cập nhật trực tiếp qua tin nhắn.

You're now being redirected to MyFreeTaxes.com

5