Được trao quyền bởi Orange County United Way

Orange County Families Can SAVE Big This Tax Season

Free Tax Prep for Orange County Families

If your household earned less than $60,000 in 2022, you may qualify for free tax preparation.

Watch the video below to learn how the Sanchez family saved over $300 on tax preparation fees:

Last year, OC Free Tax Prep helped over 14,000 taxpayers file their taxes for free. 

Click the button below to get more information on how to file your taxes for free:

Nộp thuế chưa bao giờ dễ dàng hơn thế

chia sẻ cái này
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

bài viết liên quan

Nhận Cập Nhật Quan Trọng

Nhận cập nhật về thông tin, hạn chót và gia hạn

*Bạn cũng có thể nhắn tin MONEYBACK đến 50503 để nhận cập nhật trực tiếp qua tin nhắn.
viTiếng Việt

Nhận Cập Nhật Quan Trọng

Nhận cập nhật về thông tin, hạn chót và gia hạn

*Bạn cũng có thể nhắn tin MONEYBACK đến 50503 để nhận cập nhật trực tiếp qua tin nhắn.

Bạn hiện đang được chuyển hướng đến MyFreeTaxes.com​

5