Được trao quyền bởi Orange County United Way

Mùa Khai Thuế Đã Qua, Nhưng Bạn Vẫn Có Thể Yêu Cầu Tín Thuế Lợi Tức Tiểu Bang (CalEITC) —Nếu Bạn Đủ Tiêu Chuẩn

Một mùa khai thuế nữa đã đến rồi đi… nhưng đối với nhiều người dân California, vẫn có những lựa chọn trên bàn để bỏ thêm một ít tiền vào túi của họ, cụ thể là bằng cách yêu cầu Tín Thuế Lợi Tức Liên Bang (EITC) của họ.

Vào năm 2021, Tín Thuế Lợi Tức Tiểu Bang, hay CalEITC, đã được mở rộng để bao gồm nhiều người nộp thuế hơn bao giờ hết, bao gồm cả những người khai thuế sử dụng Mã Số Thuế Cá Nhân (ITIN) và có con nhỏ dưới 6 tuổi. Khoảng 2 triệu người dân California đủ điều kiện, nhưng chỉ có khoảng 1,5 triệu người thực sự yêu cầu tín dụng của họ.

Xem video dưới đây để tìm hiểu lý do tại sao Tín Thuế Lợi Tức Liên Bang (EITC) thường không được nhận.

Nếu bạn là một trong những người nộp thuế đã để lại tiền trên bàn, hãy can đảm: Vẫn còn thời gian để yêu cầu khoản tín dụng đó!


Ai Có Thể Yêu cầu Tín Thuế Lợi Tức Liên Bang (EITC)?

Có một chương trình Tín Thuế Lợi Tức Liên Bang (EITC) cung cấp một chút hỗ trợ cho những người nộp thuế kiếm được dưới 60.000 đô la hàng năm. Trong khi đó, các cá nhân và gia đình có thu nhập dưới 30.000 đô la, kể cả những người đang tự làm chủ, cũng có thể yêu cầu Tín Thuế Lợi Tức Tiểu Bang (CalEITC). Khoản tín dụng bổ sung này được thiết kế rõ ràng để giúp đỡ các gia đình lao động.

Để yêu cầu các khoản tín dụng này, bạn chỉ cần làm một việc: Khai thuế. Bạn có nguy cơ mất tiền hoàn lại nếu bạn không khai thuế trong vòng ba năm kể từ ngày đáo hạn. Hỗ trợ khai thuế miễn phí vẫn có sẵn để đảm bảo bạn yêu cầu các khoản tín dụng này và nhận thêm số tiền đó trong túi của bạn. Đó là tất cả những gì về OC Free Tax Prep.

Ngẫu nhiên, nếu bạn đã nộp đơn, nhưng cảm thấy như bạn đã bỏ lỡ cơ hội yêu cầu Tín Thuế Lợi Tức Liên Bang (EITC), bạn có thể nộp đơn sửa đổi. Bạn vẫn có thể yêu cầu các khoản tín dụng mà bạn có thể đã bỏ lỡ, kéo dài đến ba năm!

Yêu cầu Tín Thuế Lợi Tức Liên Bang (EITC) của bạn NGAY HÔM NAY

Rất nhiều người đóng thuế chỉ vui mừng vì mùa khai thuế đã qua nhưng nếu bạn vẫn còn tiền trên bàn, bạn có thể muốn xem lại tờ khai của mình và làm cho đúng.

Truy cập www.ocfreetaxprep.com để biết thêm thông tin và tài nguyên. OC Free Tax Prep rất sẵn lòng cung cấp hỗ trợ cho những người đóng thuế đủ điều kiện trên khắp khu vực mở rộng của Quận Orange.

Nộp thuế chưa bao giờ dễ dàng hơn thế

chia sẻ cái này
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

bài viết liên quan

Nhận Cập Nhật Quan Trọng

Nhận cập nhật về thông tin, hạn chót và gia hạn

*Bạn cũng có thể nhắn tin MONEYBACK đến 50503 để nhận cập nhật trực tiếp qua tin nhắn.
viTiếng Việt

Nhận Cập Nhật Quan Trọng

Nhận cập nhật về thông tin, hạn chót và gia hạn

*Bạn cũng có thể nhắn tin MONEYBACK đến 50503 để nhận cập nhật trực tiếp qua tin nhắn.

Bạn hiện đang được chuyển hướng đến MyFreeTaxes.com​

5