Được trao quyền bởi Orange County United Way

Giới thiệu về Dịch vụ khai thuế miễn phí của chúng tôi

Giới thiệu về Dịch vụ khai thuế miễn phí của chúng tôi

Đây là cách nó hoạt động, nói chung:

  • Nếu bạn kiếm được dưới 60.000 đô la vào năm 2022 và là cư dân của Quận Orange, thì bạn có thể đủ điều kiện nhận các dịch vụ khai thuế miễn phí của chúng tôi!
  • Bạn có thể tự khai với MyFreeTaxes bằng cách trả lời một loạt câu hỏi được hướng dẫn trên một trang web an toàn. Sau khi nhận được tất cả thông tin đầu vào, biểu mẫu thuế của bạn sẽ được tạo cho bạn. Nó thực sự dễ dàng!
  • Chúng tôi tự hào cung cấp dịch vụ của mình bằng một số ngôn ngữ như tiếng Tây Ban Nha, tiếng Farsi, tiếng Hàn và tiếng Việt.

Giới thiệu về Tín dụng thuế thu nhập kiếm được của California (CalEITC)

Chúng tôi muốn giúp bạn nộp thuế đúng hạn—chính xác và không gặp nhiều căng thẳng hoặc rắc rối. Tuy nhiên, chúng tôi cũng muốn hoàn lại tiền cho bạn nhiều nhất có thể! Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi rất vui được nói chuyện với các sinh viên đại học địa phương về tính đủ điều kiện của họ đối với Tín Thuế Lợi Tức Tiểu Bang.

Share this:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts

GET IMPORTANT UPDATES

Enter your email address to get updates and information about deadlines & extensions from the OC Free Tax Prep Team. You can also text MONEYBACK to 50503 to get updates sent directly via text message*.

*Charity Alerts 4/mo, see privacy policy. Msg&Data rates may apply. Txt HELP for help. Txt STOP to unsubscribe.
viTiếng Việt

Nhận Cập Nhật Quan Trọng

Nhận cập nhật về thông tin, hạn chót và gia hạn

*Bạn cũng có thể nhắn tin MONEYBACK đến 50503 để nhận cập nhật trực tiếp qua tin nhắn.

You're now being redirected to MyFreeTaxes.com

5