MỚI! Giới thiệu Tín Thuế Nuôi Dưỡng Thanh Thiếu Niên Hiện tại và Trước đây

Former Foster Youth

Hiện tại hoặc trước đây bạn nuôi dưỡng con là thanh niên ở California? Nếu vậy, có một tin tuyệt vời cho bạn! Một khoản tín dụng thuế mới được gọi là Tín Thuế Nuôi Dưỡng Thanh Thiếu Niên (FYTC) đã được giới thiệu, có thể giúp bạn nhận lại hàng trăm đô la khi khai thuế.

Tín Thuế Nuôi Dưỡng Thanh Thiếu Niên (FYTC) là gì?

 FYTC là khoản tín dụng thuế của tiểu bang được tạo riêng cho thanh niên được nhận nuôi dưỡng hiện tại và trước đây ở California, có thể cung cấp thêm tối đa $1.083 mỗi năm. Nó được thiết kế để cung cấp hỗ trợ tài chính khi thúc đẩy thanh thiếu niên chuyển sang tuổi trưởng thành và độc lập.

Ai đủ điều kiện nhận Tín Thuế Nuôi Dưỡng Thanh Thiếu Niên?

Để đủ điều kiện nhận khoản tín dụng thuế hoàn lại tiền mặt này trong mùa tính thuế này, bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  1. Phải từ 18 đến 25 tuổi vào cuối năm 2022.
  2. Phải được chăm sóc nuôi dưỡng tại California từ 13 tuổi trở lên.
  3. Phải đủ điều kiện nhận the Tín Thuế Lợi Tức Tiểu Bang (CalEITC) – khoản này có thể giúp bạn được hoàn lại thêm tới $3.417 tiền mặt!

Cách yêu cầu Tín Thuế Nuôi Dưỡng Thanh Thiếu Niên

Để yêu cầu trong Tín Thuế Nuôi Dưỡng Thanh Thiếu Niên (FYTC) thật đơn giản! Tất cả những gì bạn cần làm là khai thuế. Bạn thậm chí có thể được hỗ trợ khai thuế MIỄN PHÍ với sự trợ giúp của một trong những tình nguyện viên VITA miễn phí được IRS chứng nhận của chúng tôi trực tiếp hoặc trực tuyến!

Bạn sẽ cần cung cấp bằng chứng về việc bạn đủ điều kiện nhận khoản tín dụng, chẳng hạn như hồ sơ chăm sóc nuôi dưỡng được cung cấp thông qua cơ sở dữ liệu toàn tiểu bang hoặc thư xác minh.

Tín Thuế Nuôi Dưỡng Thanh Thiếu Niên là một cơ hội tuyệt vời cho những thanh niên được nuôi dưỡng hiện tại và trước đây ở California để nhận được hỗ trợ tài chính mà họ cần để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn. Nếu bạn đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện, hãy bắt đầu yêu cầu các khoản tín thuế hoàn lại tiền mặt của bạn ngay hôm nay!

Share this:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts

GET IMPORTANT UPDATES

Enter your email address to get updates and information about deadlines & extensions from the OC Free Tax Prep Team. You can also text MONEYBACK to 50503 to get updates sent directly via text message*.

*Charity Alerts 4/mo, see privacy policy. Msg&Data rates may apply. Txt HELP for help. Txt STOP to unsubscribe.
viTiếng Việt