Được trao quyền bởi Orange County United Way

Nhận Trợ Giúp Với Đơn Đăng Ký Hoặc Gia Hạn Itin

Filing Taxes

Bạn hoặc thành viên gia đình có cần trợ giúp về đơn đăng ký hoặc gia hạn ITIN không? Khai thuế miễn phí OC luôn sẵn sàng dành cho bạn!

Mã số Nhận dạng Người nộp thuế Cá nhân (ITIN) được IRS cấp cho những cá nhân cần nộp thuế nhưng hiện không đủ điều kiện nhận Số An sinh Xã hội (SSN). Nếu chưa có, bạn sẽ cần phải đăng ký để nộp thuế và đủ điều kiện nhận tín dụng thuế hoàn lại tiền của California—điều này có thể có nghĩa là bạn sẽ nhận lại hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn đô la vào túi của mình!

Nếu bạn cần hỗ trợ, chúng tôi có những đối tác tuyệt vời sẵn sàng giúp đỡ bạn trực tiếp! Hãy gọi để thiết lập một cuộc hẹn ngay hôm nay.

Abrazar, Inc.

 • Điện Thoại: (714) 278-4679
 • Địa Chỉ: 7101 Wyoming Street, Westminster, CA 92683
  •  

Ponderosa Family Resource Center

 • Điện Thoại: (714) 765-5400
 • Địa Chỉ: 320 E. Orangewood Avenue, Anaheim, CA 92802 
  •  

Downtown Anaheim Community Center

 • Điện Thoại:  (714) 765-5400
 • Địa Chỉ: 250 East Center Street, Anaheim, CA 92804

  Nộp thuế chưa bao giờ dễ dàng hơn thế

  chia sẻ cái này
  Facebook
  Twitter
  Pinterest
  LinkedIn

  bài viết liên quan

  Nhận Cập Nhật Quan Trọng

  Nhận cập nhật về thông tin, hạn chót và gia hạn

  *Bạn cũng có thể nhắn tin MONEYBACK đến 50503 để nhận cập nhật trực tiếp qua tin nhắn.
  viTiếng Việt

  Nhận Cập Nhật Quan Trọng

  Nhận cập nhật về thông tin, hạn chót và gia hạn

  *Bạn cũng có thể nhắn tin MONEYBACK đến 50503 để nhận cập nhật trực tiếp qua tin nhắn.

  Bạn hiện đang được chuyển hướng đến MyFreeTaxes.com​

  5