Được trao quyền bởi Orange County United Way

Danh sách kiểm tra chuẩn bị thuế:
Những gì cần thu thập trước khi nộp đơn ở California

Việc khai thuế liên quan đến rất nhiều biểu mẫu, do vậy hãy đảm bảo bạn có đủ mọi giấy tờ trước khi khai thuế tại California:

 • Chuẩn bị tất cả giấy tờ liên quan đến thu nhập đã kiếm được trong năm 2023.
 • Chuẩn bị tất cả các mẫu chứng minh các khoản khấu trừ hoặc tín dụng thuế khả dụng liên quan đến chăm sóc sức khỏe, chăm sóc trẻ, giáo dục và chi phí công việc.

It is never too early to start gathering your tax documents! You can download our handy checklist to make sure you’re fully prepared to file. The documents can be used for both your federal and California state return.

Không bao giờ là quá sớm để tập hợp các giấy tờ về thuế! Những giấy tờ này có thể được sử dụng cho việc khai thuế liên bang và tiểu bang California.

Giấy tờ cá nhân

 • Số an sinh xã hội hoặc Mã số thuế cá nhân (ITIN) của bạn và của những người mà bạn khai trên mẫu thuế, bao gồm chồng/vợ của bạn nếu các bạn khai thuế cùng nhau.
 • Ảnh căn cước.

Giấy tờ về thu nhập

 • Mẫu W-2 từ những bên tuyển dụng bạn làm việc trong năm 2023.
 • Mẫu 1099 cho mọi hợp đồng làm việc bạn đã hoàn thành nếu bạn kiếm được trên 600$.
 • Thu nhập từ các quyền lợi thất nghiệp hoặc an sinh xã hội.
 • Thu nhập từ các khoản hoàn thuế tiểu bang và địa phương của năm trước. Thu nhập từ mọi tài sản cho thuê mà bạn sở hữu.

Giấy tờ về điều chỉnh thu nhập, tín dụng và khấu trừ

 • Biên lai từ các khoản quyên góp từ thiện.
 • Biên lai từ các chi phí di chuyển đối với nghĩa vụ quân sự tại ngũ.
 • Biên lai từ các chi phí tìm việc.
 • Hồ sơ liên quan đến việc mất tài sản hoặc các yêu cầu bảo hiểm do một thảm họa được liên bang công bố.
 • Tài khoản ngân hàng và số định tuyến nếu bạn muốn nhận tiền hoàn thuế bằng chuyển khoản trực tiếp.

Các giấy tờ khác

 • Các khoản đóng góp vào một Tài Khoản Tiết Kiệm Y Tế (MSA).
 • Các khoản đóng góp vào IRA.
 • Tiền lãi từ các khoản đầu tư, cổ phiếu hoặc tài sản khác.
 • Chi phí liên quan đến chăm sóc trẻ (bao gồm mã số thuế của nhà cung cấp dịch vụ) hoặc nhận nuôi.

 • Chi phí liên quan đến giáo dục (1098-T và 1098-E).
 • Chi phí liên quan đến quyền sở hữu nhà (1098 cho lãi vay thế chấp, thuế tài sản, các khoản cải thiện nhằm tiết kiệm năng lượng, hoặc các chi phí khác
 • Chi phí liên quan đến chăm sóc y tế từ các bác sĩ, bệnh viện, hoặc các nhà cung cấp khác. Mẫu 1095-A cho bảo hiểm sức khỏe thông qua Marketplace Exchange, hoặc 1095-B hoặc
 • C cho bảo hiểm sức khỏe thông qua một nguồn khác.

Nhận sự hỗ trợ khai thuế

Nếu bạn lúng túng trong khi chuẩn bị và kê khai thuế, đừng lo – OC FREE TAX PREP sẽ giúp bạn. Orange County United Way đã phối hợp với IRS và nhiều đối tác địa phương nhằm hỗ trợ các cư dân Quận Orange trong mùa kê khai thuế. Năm nay, OC Free Tax Prep sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ chuẩn bị kê khai thuế miễn phí trực tiếp và trực tuyến: 

 • Khai thuế cùng với chuyên gia tại một địa điểm OC Free Tax Prep trực tiếp
 • Tự khai thuế trực tuyến tại MyFreeTaxes

Nộp thuế chưa bao giờ dễ dàng hơn thế

chia sẻ cái này
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

bài viết liên quan

Nhận Cập Nhật Quan Trọng

Nhận cập nhật về thông tin, hạn chót và gia hạn

*Bạn cũng có thể nhắn tin MONEYBACK đến 50503 để nhận cập nhật trực tiếp qua tin nhắn.
viTiếng Việt

Nhận Cập Nhật Quan Trọng

Nhận cập nhật về thông tin, hạn chót và gia hạn

*Bạn cũng có thể nhắn tin MONEYBACK đến 50503 để nhận cập nhật trực tiếp qua tin nhắn.

Bạn hiện đang được chuyển hướng đến MyFreeTaxes.com​

5